SKN Fizjoterapia w Neurologii Dorosłych i Dzieci

Data założenia: 27.11 2017 rok

Kierownik/Opiekun Koła Naukowego:

Kierownik Koła Naukowego: dr hab. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR

mail:  mdruzb@ur.edu.pl

Opiekunowie Koła Naukowego:

dr hab. n. o zdr.  Agnieszka Guzik, prof. UR

mail: agnieszkadepa2@wp.pl

dr n. o zdr.  Andżelina Wolan-Nieroda

mail: wolan.a@gmail.com

Cele Koła Naukowego i sposoby ich realizacji

Celem Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii w neurologii dorosłych i dzieci jest:

 1. a) rozwijanie i wspomaganie zainteresowań studentów umożliwiające poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z:

- rehabilitacją osób dorosłych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego,

- rehabilitacją dzieci i młodzieży z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego,

- analizą jakościową i ilościową chodu osób dorosłych i dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego,

- oceną sprawności funkcjonalnej i jakości życia osób po złamaniach czaszkowo-kręgosłupowych

- innymi zagadnieniami związanymi z neurologią i neurochirurgią.

 1. b) podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych,
 2. c) prowadzenie badań i analiz, gromadzenie informacji i materiałów związanych
  z obszarem działań Koła,
 3. d) rozwój warsztatu pisania prac naukowych, rozwijanie umiejętności kluczowych dla naukowca.

 

Studenckiego Koło Naukowe Fizjoterapii w neurologii dorosłych i dzieci realizuje swoje cele poprzez:

 1. a) zrzeszenie osób zainteresowanych tematyką z zakresu neurologii dorosłych i dzieci,
 2. b) organizowanie spotkań poświęconych zagadnieniom związanym z metodologią badań naukowych
 3. d) prowadzenie badań naukowych związanych z tematyką Koła,
 4. e) współdziałanie z instytucjami prowadzącymi działalność w dziedzinie fizjoterapii w neurologii dorosłych i dzieci,
 5. e) organizowanie oraz udział w konferencjach i szkoleniach naukowych poświęconych zagadnieniom związanych z rehabilitacją i profilaktyką zdrowia.

 

Realizowane tematy badawcze:

 1. Ocena efektów odtwarzania funkcji ręki u osób z niedowładem połowiczym po udarze mózgu z wykorzystaniem urządzeń z funkcją biofeedback.
  2.Biofeedback HEG, możliwości zastosowania w rehabilitacji neurologicznej.
  3. Ocena skuteczności dwóch metod treningu równowagi, konwencjonalnej fizjoterapii przy użyciu poduszek sensorycznych oraz nowoczesnej platformy balansowej
  4. Adaptacja skali obserwacyjnej analizy chodu osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.
  5. Ocena rzetelności i wiarygodności zakresu ruchomości kręgosłupa szyjnego
  z wykorzystaniem urządzeń CROM, Zebris oraz MCU.
  6. Ocena równowagi dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem platformy dynamograficznej.

Wystąpienia na konferencjach:

XI Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, Rzeszów 28.02 – 1.03. 2019

 1. Mocur Paulina, Wolan-Nieroda Andżelina, Guzik Agnieszka, Drużbicki

Mariusz „Ocena powtarzalności i zgodności pomiaru zakresu ruchu kręgosłupa

szyjnego z wykorzystaniem goniometru CROM.” (Rzeszów)

 

XIV Jesienne Dni Fizjoterapii- ,,Fizjoterapia w Praktyce"  25-27.10.2019 Janów Lubelski

 

 1. Wioleta Dąbrowska, Drużbicki Mariusz, Wolan-Nieroda Andżelina, Guzik Agnieszka ,,Porównanie zgodności zewnętrznej i wewnętrznej urządzeń Zebris oraz CROM".

 

 

XII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, Rzeszów 20-21.02.2020

 1. Bury Urszula, Waszczuk Bartosz, Cholewa Dominika, Lesiczka Karolina, Guzik Agnieszka, Drużbicki Mariusz, Wolan-Nieroda Andżelina „Ocena powtarzalności i rzetelności urządzenia biofeedback HEG” (Rzeszów).
 2. Dąbrowska Wioleta, Wolan-Nieroda Andżelina, Guzik Agnieszka, Drużbicki Mariusz, Wójcik Anna „Ocena równowagi statycznej i dynamicznej dzieci
  z niepełnosprawnością intelektualną” (Rzeszów).
 3. Dąbrowska Wioleta, Folta Jakub, Drużbicki Mariusz, Guzik Agnieszka, Wolan-Nieroda Andżelina „Ocena zakresu ruchomości kręgosłupa w odcinku szyjnym u osób korzystających z zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej” (Rzeszów).
 4. Cholewa Dominika, Lesiczka Karolina, Bury Urszula, Waszczuk Bartosz, Guzik Agnieszka, Drużbicki Mariusz, Wolan-Nieroda Andżelina „Ocena skuteczności programu rehabilitacji oraz trwałości jego efektów w zakresie reedukacji chodu
  i aktywności kory płata czołowego po udarze mózgu – studium przypadku” (Rzeszów).

Osiągnięcia:


Nagroda Główna podczas XII Międzynawowych Dniach Rehabilitacji
20-21.02.2020 r.:
Dąbrowska Wioleta, Wolan-Nieroda Andżelina, Guzik Agnieszka, Drużbicki Mariusz, Wójcik Anna za pracę: „Ocena równowagi statycznej i dynamicznej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną”.  XII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji „Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji”.