Działalność popularyzująca naukę

 

Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego

 

Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego organizowany jest corocznie od 1992 roku przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji – Oddział w Rzeszowie, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Fundacje Caritas na Rzecz Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci
i Młodzieży, a także Sejmik Województwa Podkarpackiego przy pomocy pracowników Instytutu Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jest wydarzeniem mającym na celu znalezienie optymalnych rozwiązań w zakresie: opieki medycznej, rehabilitacji, integracji, edukacji oraz komunikacji osób z niepełnosprawnością mieszkających na terenie województwa podkarpackiego. Stanowi miejsce spotkań i dialogu osób zaangażowanych
w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych: urzędników, działaczy społecznych, polityków, lekarzy
i pielęgniarek, duchownych, a także samych osób z problemami zdrowotnymi.

Obrady wszystkich XXVIII Sejmików kończyły się wnioskami, które zaadresowane były do: Parlamentu Europejskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu, ministerstwa, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz władz samorządowych.

 

Najważniejsze rezultaty działalności Sejmiku Rehabilitacyjnego

 

 1. Rozwój kompleksowej rehabilitacji (medycznej, społecznej i zawodowej) w województwie podkarpackim.
 2. Rozwój bazy rehabilitacyjnej w regionie (oddziały rehabilitacji, ośrodki dzienne, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady opiekuńczo-lecznicze).
 3. Budowa i działalność Klinicznego Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci
  i Młodzieży im. św. Jana Pawła II w Rzeszowie.
 4. Powstanie ośrodków kształcących fachową kadrę medyczną – Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego (kształcący lekarzy, fizjoterapeutów, i.in.).
 5. Powołanie pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych w uczelniach.
 6. Uruchomienie Ośrodka Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego dla dzieci w Myczkowcach.
 7. Powstanie szkół i klas integracyjnychw województwie podkarpackim.
 8. Likwidacja barier architektonicznych (utworzenie chodników, wind i podjazdów w budynkach użyteczności publicznej).
 9. Zwiększenie świadomości społeczeństwa i władz na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 10. Popularyzacja nauki przez pracowników i studentów Instytutu Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek

Prof. UR, dr hab. n. o zdr. Teresa Pop

Dr n. o zdr. Agnieszka Wiśniowska-Szurlej