Władze Instytutu

Czarny Wojciech.jpg [100.21 KB]

Dyrektor
Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej

Prof. dr hab. Wojciech Czarny


Z-ca Dyrektora
ds. Dydaktycznych i Badań Naukowych
Kierownik kierunku wiodącego WF

dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR


Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju

dr  hab. Paweł Król, prof. UR