Struktura

Struktura formalna wg statutu:

Dyrektor: prof. dr hab. Wojciech Czarny
Z-ca dyrektora ds. Dydaktycznych i Badań Naukowych: dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR
Z-ca dyrektora ds. Rozwoju: dr hab. Paweł Król, prof. UR
Sekretariat Dyrektora: Mgr Natalia Jakubowska
                                        Mgr Katarzyna Pado
                                        Mgr Maria Stryżyk
 
• Prof. dr hab. Wojciech Czarny
• Dr hab. Paweł Król, prof. UR
• Dr hab. Narcyz Piórecki, prof. UR
• Dr Robert Czaja
• Dr Wiesław Mendyka
• Dr Gabriel Szajna
• Dr Agnieszka Szybisty
• Dr Maria Zadarko-Domaradzka
 
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI W TRENINGU SPORTOWYM I ZDROWOTNYM
• Kierownik: Dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR
• Dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. UR
• Dr Gabriel Bobula
• Dr Karolina Marks
• Mgr  Klaudia Niewczas-Czarna – inżynieryjno-techniczna
 
PRACOWNIA MOTORYCZNOŚCI CZŁOWIEKA
• Kierownik: Dr hab. inż. Krzysztof Przednowek, prof. UR
• Dr inż. Bartosz Dziadek
• Mgr Maciej Kuchciak
• Mgr Wojciech Paśko
• Dr Agata Rzeszutko-Bełzowska
• Dr Marta Przydział
• Mgr Izabela Huzarska
• Mgr Justyna Dydek– inżynieryjno-techniczna
  
PRACOWNIA ANTROPOMETRII
• Kierownik: Dr Piotr Matłosz
• Dr Jarosław Herbert
• Dr Renata Grzywacz
 
PRACOWNIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH
• Kierownik: Dr Robert Bąk
• Dr Andrzej Para
• Mgr Jerzy Kulasa
  
KATEDRA SPOŁECZNO-HUMANISTYCZYCH PODSTAW KULTURY FIZYCZNEJ
• Kierownik: Prof. dr hab. Wojciech Cynarski
• Dr hab. Agnieszka Mirkiewicz, prof. UR
• Dr Marcin Obodyński
• Dr Aneta Rejman
• Dr Paweł Świder
• Dr Małgorzata Buczek-Kowalik
• Dr Paweł Łuka
• Dr Teresa Mitura
• Dr Anna Nizioł
• Dr Monika Drozd
• Dr Aleksandra Kwiatkowska
• Dr Iwona Pezdan-Śliż
• Dr Jaromir Grymanowski
• Dr Justyna Glińska- Wlaź
• Dr Magdalena Gruszka
• Dr Małgorzata Janusz
• Dr Jacek Kulpiński
• Dr Beata Prukop
• Dr Paweł Rut
•Dr Małgorzata Skrzęta
• Dr Katarzyna Sochacka
• Dr Katarzyna Stopyra
• Mgr Katarzyna Bliźniak
  
ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, SPORTU I REKREACJI
•Kierownik: Dr Marian Rzepko
• Dr hab. Sławomir Drozd, prof. UR
• Dr Wojciech Bajorek
• Dr Grzegorz Bielec
• Dr Maciej Brożyna
• Dr Bartłomiej Czarnota
• Dr Łukasz Godek
• Dr Maciej Huzarski
• Dr Rafał Kołodziej
• Dr Matylda Kowal
• Dr Magdalena Kunysz-Rozborska
• Dr Paweł Lenik
• Dr Justyna Lenik
• Dr Marta Niewczas
• Dr Paweł Ostrowski
• Dr Joanna Piech
• Dr Artur Płonka
• Dr Dagmara Sądecka
• Dr Antoni Seredyński
• Dr Maciej Śliż
• Dr Krzysztof Warchoł
• Dr Rafał Wilk
• Dr Bernadetta Wojtuń-Sikora
• Dr Maria Ziaja
• Mgr Dorota Kopeć
• Mgr Patryk Marszałek

 

 

Struktura na potrzeby realizacji procesu dydaktycznego

Dyrektor: prof. dr hab. Wojciech Czarny
Z-ca dyrektora: dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR
Z-ca dyrektora: dr hab. Paweł Król, prof. UR
Sekretariat Dyrektora:
   Mgr Natalia Jakubowska
   Mgr Katarzyna Pado
   Mgr Maria Stryżyk

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNY NAUK O CZŁOWIEKU
• Koordynator: Prof. dr hab. Wojciech Czarny
• Prof. dr hab. Jan Junger
• Dr hab. Paweł Król, prof. UR
• Dr hab. Narcyz Piórecki, prof. UR
• Łukasz Przybylski – inżynieryjno-techniczny

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI W TRENINGU SPORTOWYM I ZDROWOTNYM
• Kierownik: Dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR
• Dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. UR
• Dr Karolina Przednowek
• Dr Gabriel Bobula
• Mgr Klaudia Niewczas-Czarna – inżynieryjno-techniczna

PRACOWNIA MOTORYCZNOŚCI CZŁOWIEKA
• Kierownik: Dr hab. inż. Krzysztof Przednowek, prof. UR
• Dr inż. Bartosz Dziadek
• Dr Agata Rzeszutko-Bełzowska
• Dr Marta Przydział
• Mgr Maciej Kuchciak
• Mgr Wojciech Paśko
• Mgr Justyna Dydek– inżynieryjno-techniczna

 

PRACOWNIA ANTROPOMETRII
• Kierownik: Dr Piotr Matłosz
• Dr Jarosław Herbert
• Dr Renata Grzywacz

PRACOWNIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH
• Koordynator: Dr Robert Bąk
• Dr Andrzej Para
• Mgr Jerzy Kulasa

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNY NAUK O ZDROWIU
• Koordynator: Dr Maria Zadarko-Domaradzka
• Dr Robert Czaja
• Dr Wiesław Mendyka
• Dr Gabriel Szajna
• Dr Agnieszka Szybisty

KATEDRA SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYCH PODSTAW KULTURY FIZYCZNEJ
• Kierownik: Prof. dr hab. Wojciech Cynarski
• Dr hab. Agnieszka Mirkiewicz, prof. UR
• Dr Marcin Obodyński
• Dr Aneta Rejman
• Dr Paweł Świder
• Dr Małgorzata Buczek-Kowalik
• Dr Paweł Łuka
• Dr Teresa Mitura
• Dr Anna Nizioł

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNY PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
• Koordynator: Dr Janusz Zieliński
• Dr Monika Drozd
• Dr Aleksandra Kwiatkowska
• Dr Iwona Pezdan-Śliż
• ½ Mgr Katarzyna Bliźniak

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
• Koordynator: Dr Jaromir Grymanowski
• Dr Justyna Glińska- Wlaź
• Dr Magdalena Gruszka
• Dr Małgorzata Janusz
• Dr Jacek Kulpiński
• Dr Beata Prukop
• Dr Paweł Rut
• Dr Małgorzata Skrzęta
• Dr Katarzyna Sochacka
• Dr Katarzyna Stopyra

ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, SPORTU I REKREACJI
• Kierownik: Dr Marian Rzepko

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNY TEORII I METODYKI TRENINGU SPORTOWEGO
• Koordynator: Dr Maciej Huzarski
• Dr Wojciech Bajorek
• Dr Grzegorz Bielec
• Dr Bartłomiej Czarnota
• Dr Lesław Lassota
• Dr Paweł Lenik
• Dr Justyna Lenik
• Dr Marta Niewczas
• Dr Joanna Piech
• Dr Artur Płonka
• Dr Antoni Seredyński
• Dr Maciej Śliż
• Dr Bernadetta Wojtuń-Sikora
• Dr Rafał Wilk

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNY METODYKI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH
• Koordynator: Dr Krzysztof Warchoł
• Dr Magdalena Kunysz-Rozborska
• Dr Maria Ziaja
• Dr Paweł Ostrowski
• Mgr Dorota Kopeć

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNY – LETNICH I ZIMOWYCH FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWYCH
• Koordynator: Dr hab. Sławomir Drozd, prof. UR
• Dr Maciej Brożyna
• Dr Rafał Kołodziej
• Dr Dagmara Sądecka
• Mgr Łukasz Godek