Rada Instytutu

Prof. dr hab. Wojciech Cynarski
Prof. dr hab. Wojciech Czarny
Prof. dr hab. Jan Junger
Dr hab. Sławomir Drozd, prof. UR
Dr hab. Paweł Król, prof. UR
Dr hab. Agnieszka Mirkiewicz, prof. UR
Dr hab. inż. Krzysztof Przednowek, prof. UR
Dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR
Dr hab. Narcyz Piórecki
Dr Maciej Huzarski
Dr Gabriel Szajna
Dr Janusz Zieliński