Studenckie Koło Naukowe Prawa i Ekonomii w Sporcie „know-how sport”

Koło Naukowe Prawa i Ekonomii w Sporcie Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
„know-how sport”
Budynek dydaktyczny ul. Cicha 2 a

Data założenia:
2016 r.

Opiekun Koła Naukowego:
dr Aneta Rejman (Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej)
mail: arejman@ur.edu.pl

Zarząd Koła:
1. Zuzanna Rykiel – prezes – InoKF mail: [email protected]
2. Paulina Pelic - wiceprezes – InoKF mail: [email protected]
3. Natalia Południak – sekretarz – InoKF mail: [email protected]
4. Natalia Szymańska - skarbnik - INoKF mail: [email protected]
Członkowie:
1. Michał Chrzanowski – InoKF mail: [email protected]
2. Emilia Dąbek – InoKF mail: emilia.dabek27@interia.pl

Cele Koła Naukowego:
1. Propagowanie wiedzy na temat sportu, aktywności i sprawności (z uwzględnieniem prawa i ekonomii w sporcie),
2. Współpraca studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego,
3. Prowadzenie działalności naukowej.

Studenckiego Koło Naukowe realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie spotkań, debat, konferencji naukowych,
2. Prowadzenie prac badawczych,
3. Współpraca z instytucjami naukowymi, sportowymi, państwowymi, przedsiębiorstwami.

Realizowane tematy badawcze:

1. Znaczenie ekonomiczne sportu w Polsce i Unii Europejskiej.
2. Prawo sportowe dla związków i organizacji sportowych.
3. Ingerencja prawa w świat sportu.

Publikacje Naukowe 2021 r.:

1. Selected school solutions in the field of a healthy lifestyle among children and adolescents, JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT Vol 11, No 7 (2021) s. 79-97, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.07.007
2. The level of physical activity in the lifestyle of physical education students, JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT Vol. 11 No. 9 (2021) s. 761-772, DOI: https://doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.09.092