Studenckie Koło Naukowe Podróżników

Data założenia: 2006

Opiekun Koła Naukowego: dr Jarosław Herbert

mail: jherbert@ur.edu.pl

Zarząd Koła:
Prezes - Marcin Franczyk
Viceprezes - Aleksandra Łoś
Skarbnik - Elżbieta Wilczyńska
Sekretarz - Katarzyna Dzudzińska


SKN Podróżników obecnie ma 25 członków z kierunków TiR, WF oraz K. Lekarski.

Cele Koła Naukowego i sposoby ich realizacji

a) rozwijanie i wspomaganie zainteresowań studentów umożliwiające poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z szeroko rozumianą kultura fizyczną;
b) podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresy turystyki aktywnej i rekreacji fizycznej;
c) prowadzenie badań i analiz, gromadzenie informacji i materiałów związanych
z obszarem działań Koła.


Studenckiego Koło Naukowe Podróżników realizuje swoje cele poprzez:

a) zrzeszenie osób zainteresowanych tematyką z zakresu turystyki aktywnej i rekreacji fizycznej, podróży, aktywności fizycznej;
d) prowadzenie badań naukowych związanych z tematyką Koła;
e) współdziałanie z instytucjami prowadzącymi działalność w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej;
e) organizowanie oraz udział w konferencjach i szkoleniach naukowych poświęconych zagadnieniom związanych z dziedziną nauk o kulturze fizycznej.

Realizowane tematy badawcze:

Studenci na kierunku Turystyka i Rekreacja mają część swoich zajęć z zakresu zasad funkcjonowania organizmu człowieka w różnych formach aktywności ruchowej oraz fizjologicznych potrzeb czynnego wypoczynku w promocji zdrowego stylu życia.

Dlatego obecnie realizujemy zadanie badawcze nt. Treningu Zdrowotnego.

Ponadto realizujemy tematy pt.:

- Nowe trendy i zjawiska w turystyce;
- turystyka zdrowotna;
- Żywienie w turystyce;
- Różne formy turystyki aktywnej.


Wystąpienia aktywne na konferencjach:

2021 rok:

23 stycznia 2021 udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wiedza Kluczem do Sukcesu” Łódź.

• Podejmowanie turystyki aktywnej wśród studentów Rzeszowskich uczelni - Karolina Karaś, Katarzyna Dudzińska, Aleksandra Łoś, Wiktoria Mytych.

10 kwietnia 2021 r. udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „e-Factory of Science” Łódź.

• Physical activity of adolescents aged 12-14 on the example of students from the school and kindergarten complex no. 9 in Rzeszów - Elżbieta Wilczyńska, Karolina Babiarz,Patrycja Jaskierska, Jarosław Herbert.

28 maj 2021 Udział w Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2021 "Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców" AWF Warszawa.

• Wykorzystanie bazy materialnej i wspomagającej Bieszczad w opinii turystów - Aleksandra Łoś, Wiktoria Mytych, Andżelika Szajna.
• Ocena zdolności psychomotorycznych zawodniczek SPR Handball Rzeszów w sezonie 2018/2019”. – Julia Jamrozik, Dominika Puchalska, Paulina Lasek.
• Analiza skuteczności gry bramkarzy w PGNiG Superlidze Piłki Ręcznej Mężczyzn w sezonie 2019/2020”. – Julia Ginalska, Anna Stapińska, Anita Ziajka.

5 czerwca 2021 r. udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka Okiem Młodego Naukowca” Łódź

• Aktywność fizyczna młodzieży w wieku szkolnym w szkole podstawowej w Księżpolu - Karolina Karaś, Katarzyna Dudzińska , Marcin Franczyk, Jarosław Herbert
• Aktywność fizyczna urzędników z Mielca - Katarzyna Dudzińska, Marcin Franczyk, Karolina Karaś, Katarzyna Kokoszka, Jarosław Herbert

30 czerwiec 2021r. Publikacja rozdziałów w monografii naukowej pt.: „Wybrane aspekty stanu zdrowia osób mieszkających na terenie Polski – przegląd i badania” Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.

• Taniec jako forma rekreacji oraz wpływ na zdrowie człowieka - Karolina Babiarz, Elżbieta Wilczyńska.
• Nordic Walking jako forma rekreacji osób starszych - Katarzyna Dudzińska, Marcin Franczyk, Bartłomiej Rec.
• Wpływ treningu zdrowotnego na samopoczucie człowieka w opiniach osób starszych - Karolina Karaś, Vasylyna Petrovets. Elżbieta Wilczyńska


Publikacje Naukowe:

2021 rok:

1. Podejmowanie turystyki aktywnej wśród studentów Rzeszowskich uczelni Karolina Karaś, Katarzyna Dudzińska, Aleksandra Łoś, Wiktoria Mytych.
2. Physical activity of adolescents aged 12-14 on the example of students from the school and kindergarten complex no. 9 in Rzeszów - Elżbieta Wilczyńska, Karolina Babiarz,Patrycja Jaskierska, Jarosław Herbert.
3. Aktywność fizyczna młodzieży w wieku szkolnym w szkole podstawowej w Księżpolu Karolina Karaś, Katarzyna Dudzińska , Marcin Franczyk, Jarosław Herbert
4. Aktywność fizyczna urzędników z Mielca Katarzyna Dudzińska, Marcin Franczyk, Karolina Karaś, Katarzyna Kokoszka, Jarosław Herbert
5. Taniec jako forma rekreacji oraz wpływ na zdrowie człowieka Karolina Babiarz, Elżbieta Wilczyńska.
6. Nordic Walking jako forma rekreacji osób starszych Katarzyna Dudzińska, Marcin Franczyk, Bartłomiej Rec.
7. Wpływ treningu zdrowotnego na samopoczucie człowieka w opiniach osób starszych Karolina Karaś, Vasylyna Petrovets.
8. Injures and contusions in recreational and sports horse riding Karolina Karaś, Jarosław Herbert, Central european journal of sport sciences and medicine" Central European
Journal of Sport Sciences and Medicine | Vol. 33, No. 1/2021: 73–80 | DOI: 10.18276/cej.2021.1-07.