Studenckie Koło Naukowe Modelowanie treningu sportowego

Opiekunami naukowymi SKN są: dr Agata Rzeszutko-Bełzowska i dr Artur Płonka
z merytorycznym wsparciem ze strony prof. dra hab. Wojciecha Czarnego oraz dra hab. prof. UR Krzysztofa Przednowka.
Koło Naukowe zarejestrowane zostało w 2015 r. pod numerem DN-418/85/2015.

Celem działalności SKN MTS jest:
1) poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań naukowych studentów w zakresie treningu sportowego, wydolności, dietetyki i suplementacji osób aktywnych fizycznie,
2) przygotowanie i prowadzenie projektów badawczych dotyczących treningu sportowego, wydolności, dietetyki i suplementacji osób aktywnych fizycznie,
3) promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród studentów.

W latach 2017-2021 członkowie SKN wykazali się następującą działalnością organizacyjną i naukową:

1. Współorganizacja III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Naukowców "Biomedyczne i psychofizyczne uwarunkowania współczesnego sportu". Honorowy Patronat objęli: Minister Sportu i Turystyki, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa i Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Termin: 20–21 kwietnia 2017 r., Rzeszów

2. Udział czynny stud. Adriana Ziobro w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Naukowców "Biomedyczne i psychofizyczne uwarunkowania współczesnego sportu". Temat wystąpienia: Influence of functional training on selected motor skills of volleyball players TSV Sanok.
Termin: 20–21 kwietnia 2017 r., Rzeszów

3. Zaprezentowanie wyników badań przez członka SKN Modelowanie Treningu Sportowego Adriana Ziobro (I rok studiów uzupełniających magisterskich, studia stacjonarne, kierunek wychowanie fizyczne) podczas sesji plakatowej III Forum Piłki Siatkowej „Piłka Siatkowa Jako System”. Temat: Wpływ treningu funkcjonalnego na gibkość siatkarzy TSV SANOK w sezonie 2016/2017.
Termin i miejsce: 11.05.2019 r., Rzeszów
Organizatorzy: Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

4. Publikacja stud. Maura Dąbrowiecka: Analysis of the nutrition habits of 3rd year students of physical education at the University of Rzeszów in the academic year 2018/2019, Scientific Review of Physical Culture, 2020 : vol. 10, iss. 1, p. 10-20.
p ISSN: 2083-859X, e-ISSN: 2083-8581
Adres url: http://62.93.45.40/srpc/Articles/Volume-10/Issue-1/2-2020.aspx

5. Publikacja stud. Beata Burdzel: Diet assessments of female fitness class participants of the most popular fitness clubs and classes in Rzeszow (Poland), Scientific Review of Physical Culture, 2020, vol. 10, iss. 1, p. 49-59.
p-ISSN: 2083-859X, e-ISSN: 2083-8581
Adres url: http://62.93.45.40/srpc/Articles/Volume-10/Issue-1/4-2020.aspx