Studenckie Koło Naukowe Młodych Antropologów

Nazwa: Koło Naukowe Młodych Antropologów
Data założenia: 2013
Opiekun Koła Naukowego: dr Maciej Brożyna
e-mail: mbrozyna@ur.edu.pl

Skład Zarządu Studenckiego Koła Naukowego "Młodych Antropologów"
Łucja Gósz - Prezes
Zuzanna Kuźniar - zastępca prezesa
Jakub Mączka - skarbnik
Dominika Wilk - sekretarz

Plan działalności Koła Naukowego na rok 2023
1. Opublikowanie artykułów z przeprowadzonych badań antropometrycznych prowadzonych wśród dzieci i młodzieży z powiatu Bieszczadzkiego „Dziecko Bieszczadzkie”. Czynny udział w studenckich konferencjach naukowych.
2. Organizacja corocznego Studenckiego Rajdu Bieszczadzkiego na którym odbędą się warsztaty i szkolenia z ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3. Czynny udział w badaniach densytometrycznych wśród wybranych grup sportowych.
4. Czynny udział w badaniach prowadzonych w ramach projektu „Możliwości wspomagania procesu naboru kandydatów do sił specjalnych z wykorzystaniem szeroko rozumianej diagnozy”. Badania te prowadzone są na podstawie umowy zawartej przez Uniwersytet Rzeszowski, a Jednostka Wojskową GROM – JW. 2305.