Studenckie Koło Naukowe Młodych antropologów

Nazwa Koła: KN. „Młodych antropologów”
Data założenia: 2013
Opiekun Koła Naukowego: dr Maciej Brożyna
e-mail: mbrozyna@ur.edu.pl

Zarząd Koła:
Prezes – Monika Wanio
Zastępca prezesa- Justyna Burakowska
Skarbnik- Oliwia Koszarna,
Sekretarz- Dalia Dec

Członkowie koła naukowego:
1. Monika Wanio,
2. Joanna Żuk,
3. Oliwia Koszarna,
4. Justyna Burakowska ,
5. Magdalena Beścik,
6. Dalia Dec,
7. Kinga Zdziobło,
8. Michał Bigus,
9. Natalia Pawlos,
10. Jakub Wołoszyn,
11. Agata Sikorska,
12. Patryk Bujak,
13. Dominik Drzewi,
14. Natalia Wojek,
15. Patrycja Słowik,
16. Izabela Jasztal,
17. Aneta Kiszka,
18. Elżbieta Szymańska,
19. Nikola Król,
20. Katarzyna Kudyba
21. Michał Pawęzka
22. Roland Majewski
23. Kamil Kowal
24. Anna Stapińska
25. Anita Ziajka
26. Julia Ginalska
27. Karolina Borek
28. Patrycja Maciejak
29. Julia Kubicka
30. Kamila Greczycho
31. Zuzanna Kuźniar
32. Łucja Gósz
33. Natalia Frańczak
34. Oliwia Król
35. Kinga Cygan
36. Ewelina Blech
37. Wiktoria Bronhard
38. Dominika Halat
39. Mateusz Tymiński
40. Dominika Puchalska
41. Anna Stapińska
42. Anita Ziajka
43. Julia Ginalska
44. Zuzanna Rykiel
45. Drozd Bartłomiej

Cele Koła Naukowego i sposoby ich realizacji:
1. Do celów koła naukowego należą, organizacja oraz czynny udział w Międzynarodowym Sympozjum Naukowym „ Ogólnopolskie Spotkanie Obieżyświatów Trampów i Turystów”.
OSOTT ma formę sympozjum naukowego, w czasie którego prezentowane są przezrocza z całego świata, plakaty fotograficzne oraz omawiane są różne problemy związane z medycyną podróżowania, ratownictwem górskim oraz wodnym. Jedna z sesji dotyczy także “Geografii Podróżowania”). W skład uczestników i prelegentów wchodzą wybitni lekarze, ratownicy i inni naukowcy z wielu dziedzin nauki.
Materiały i artykuły pokonferencyjne zostały jak co roku opublikowane w monografii „Przez Świat” wydawanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2021.
2. Czynny udział w badaniach naukowych prowadzonych przez koło naukowe „Młodych Antropologów”, działające w Kolegium Nauk Medycznym w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej. Badania noszą nazwę „Dziecko bieszczadzkie”, dotyczą pomiarów antropometrycznych i prowadzone są wśród dzieci i młodzieży z powiatu Bieszczadzkiego.
3. Prowadzenie badań w ramach projektu „Możliwości wspomagania procesu naboru kandydatów do sił specjalnych z wykorzystaniem szeroko rozumianej diagnozy”. Badania te prowadzone są na podstawie umowy zawartej przez Uniwersytet Rzeszowski, a Jednostka Wojskową GROM – JW. 2305. Badania mają charakter ciągły i są wieloetapowe.
Badania były kierowane i nadzorowane przez pracowników naukowych Kolegium Nauk Medycznych wraz z Instytutem Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytet Rzeszowski.
4. Organizacja II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Medycyna podróży”
5. Organizacja corocznego Studenckiego Rajdu Bieszczadzkiego na którym odbędą się warsztaty i szkolenia z ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
6. Czynny udział w badaniach densytometrycznych wśród wybranych grup sportowych.
7. Opublikowanie wraz ze studentami z koła naukowego II tomu monografii „ Wybrane zagadnienia turystyki i medycyny podróży”.

Studenckiego Koło Naukowe realizuje swoje cele poprzez:

Prowadzenie badań naukowych, publikowanie, czynny udział oraz organizacja konferencji naukowych, organizacja imprez rekreacyjno szkoleniowych.

Realizowane tematy badawcze:

1. Organizacja oraz czynny udział w Międzynarodowym Sympozjum Naukowym „ Ogólnopolskie Spotkanie Obieżyświatów Trampów i Turystów”.
2. Czynny udział w badaniach naukowych prowadzonych przez koło naukowe „Młodych Antropologów”, działające w Kolegium Nauk Medycznym w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej. Badania noszą nazwę „Dziecko bieszczadzkie”, dotyczą pomiarów antropometrycznych i prowadzone są wśród dzieci i młodzieży z powiatu Bieszczadzkiego.
3. Prowadzenie badań w ramach projektu „Możliwości wspomagania procesu naboru kandydatów do sił specjalnych z wykorzystaniem szeroko rozumianej diagnozy”. Badania te prowadzone są na podstawie umowy zawartej przez Uniwersytet Rzeszowski, a Jednostka Wojskową GROM – JW. 2305. Badania mają charakter ciągły i są wieloetapowe.
4. Organizacja II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Medycyna podróży”
5. Organizacja corocznego Studenckiego Rajdu Bieszczadzkiego na którym odbędą się warsztaty i szkolenia z ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
6. Czynny udział w badaniach densytometrycznych wśród wybranych grup sportowych.

Wystąpienia aktywne na konferencjach:

W roku 2020 członkowie w/w koła naukowego zorganizowali oraz wzięli czynny udział w Międzynarodowym Sympozjum Naukowym „ Ogólnopolskie Spotkanie Obieżyświatów Trampów i Turystów”. Ze względu na trudną sytuację pandemiczną OSOTT odbył się w formie zdalnej, a wystąpienia prelegentów były rejestrowane, by można do nich wracać i oglądać w internecie na wskazanych platformach.
Studenci (członkowie Koła Naukowego i nie tylko), brali czynny udział i występowali jako prelegenci. Mogli występować dodatkowo na platformie ZOOM, gdzie każdy zainteresowany, pobierając uprzednio podany link mógł uczestniczyć w sesji prowadzonej na żywo przez studentów. Tematy wystąpień dotyczyły „Teoretyczno metodycznych podstaw wybranych letnich form turystyki aktywnej ”oraz „Szeroko rozumianych problemów związanych z pandemią”. Sesja studentów odbywała się na platformie internetowej i jako jedyna odbywała się na żywo.
4. W roku 2020 członkowie Koła Naukowego Młodych Antropologów zorganizowali i brali czynny udział w „I Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Medycyna podróży”,
Pod patronatem JM.Rektora UR. Przewodniczącymi konferencji byli:
Prof.dr hab.n.med Andrzej Urbanik i dr Maciej Brożyna.

Publikacje Naukowe:
1. BrożynaM., Godek Ł., Śliż M., Drozd M., Drozd S., Niewczas M.
Monografia naukowa „Budowa somatyczna, sprawność fizyczna i charakterystyka sposobu odżywiania dzieci i młodzieży z powiatu bieszczadzkiego”,Wydawnictwo AMELIA, Rzeszów 2017.

2. BrożynaM., Godek Ł., Śliż M., Drozd M., Drozd S., Czarnota B., Płonka A., Kołodziej R., Szeremeta K., Niewczas M. Monografia naukowa „Budowa somatyczna i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży z powiatu bieszczadzkiego”,Wydawnictwo AMELIA, Rzeszów 2018.

Inne osiągnięcia:

W styczniu 2020 roku członkowie Koła Naukowego Młodych Antropologów zorganizowali również Zimowy Studencki Rajd Bieszczadzki na którym odbyły się warsztaty i szkolenia z ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez lekarzy i ratowników GOPR.