Działalność naukowa pracowników INoKF

Działalność statutowa realizowana w Instytucie Nauk o kulturze Fizycznej w roku 2023:
 
Zadania priorytetowe
1.Podniesienie poziomu aktywności fizycznej dzieci oraz dorosłych jako forma profilaktyki występowania otyłości oraz chorób cywilizacyjnych i ich czynników ryzyka;
2.Ocena profilu motorycznego kandydatów oraz żołnierzy służb mundurowych;
3.Ocena tlenowej zdolności wysiłkowej pozornie zdrowych osób w wieku produkcyjnym;
 
Zadania podstawowe
1.Cztery wymiary sztuk walki: sportowy, rekreacyjny, turystyczny i rehabilitacyjny;
2.Badania budowy somatycznej, sprawności fizycznej, parametrów biomechanicznych, biochemicznych i epigenetycznych w trakcie trwania cyklu treningowego populacji aktywnych z różnych grup sportowych- optymalizacja skuteczności treningowej;
3. Spektroskopia  FTIR w badaniu grup sportowych w trakcie cyklu treningowego;
4.Ocena wpływu ćwiczeń siłowo-koordynacyjnych na wybrane aspekty sprawności ogólnej i specjalnej zawodników sportów walki;
5.Punkty odcięcia wydolności krążeniowo-oddechowej dla wczesnego wykrywania obecnego i przyszłego ryzyka sercowo-naczyniowego u dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat;
6.Badanie stabilności posturalnej zawodników trenujących sporty walki;
7.Badanie użyteczności różnych miar antropometrycznych w ocenie wytrzymałości krążeniowo-oddechowej dzieci i młodzieży szkolnej (badanie retrospektywne);
 
Projekt młody naukowiec
1.Wpływ treningu obciążającego kończyny górne w treningu biegowym na wybrane zdolności motoryczne;
2.Ocena wybranych zdolności motorycznych i psychomotorycznych dzieci i młodzieży trenujących piłkę nożną'
 
Usługi badawcze na zlecenie prowadzone w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej w latach 2017 – 2023:
 
- podmiot zlecający: APPGO SP. Z O.O. - Usługa badawcza - badanie jakości snu;
- podmiot zlecający: PCA Tomasz Micek - Przeprowadzenie oceny czynników ryzyka chorób  niezakaźnych;
- podmiot zlecający: Fundacja Mali Wspaniali - Przeprowadzenie badań składu masy ciała - skan 3 D  pleców oraz ocena wysklepienia stóp i obciążeń statystycznych stopy.
- podmiot zlecający: Siarka Tarnobrzeg S.A. - Wykonanie testów wysiłkowych zawodnikom: bad. wytrzym. tlenowej; ocena masy ciała i jej komponentów;
- podmiot zlecający: Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie - Ocena i kształtowanie wybranych zdolności motorycznych młodzieży Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie;
- podmiot zlecający: Klub Strzelecki HUZAR - Wykonanie testów wysiłkowych zawodnikom: bad. wytrzym. beztlenowej; ocena masy ciała i jej komponentów;
 
Aktualnie realizowane projekty naukowe firmowane przez pracowników Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej KNM UR:
 
Nr projektu: SONP/SP/547533/2022
Program: Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu
Tytuł: Międzypokoleniowy wymiar sprawności fizycznej po pandemii COVID-19
Realizację zleca Ministerstwo Edukacji i Nauki
 
Zrealizowane projekty naukowe firmowane przez pracowników Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej KNM UR:
 
Nr projektu: SONP/SP/514443/2021
Program: Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu
Tytuł: Akademicki Sport Integracyjny
Realizację zleca : Ministerstwo Edukacji i Nauki
 
N2_146 (PCI) Opracowanie wieloczynnikowego modelu predykcyjnego do różnicowej diagnostyki depresji lekoopornej;
N2_090 (PCI) Ocena skuteczności suplementu uzyskanego z Cornus mas L. na powysiłkowe procesy zapalne u sportowców;
N2_214(PCI)Rozkład polimorfizmu genów w populacji osób zdrowych w aspekcie sprawności ukierunkowanej na zdrowie;
N2_209 (PCI)Opracowanie metod estymacji tlenowych zdolności wysiłkowych mężczyzn w wieku produkcyjnym;
N2_149 (PCI)Opracowanie nowych wzorów użytkowych mankietów naramiennych do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi;
DEC-2017/01/X/NZ3/00348, (NCN) Alternatywny splicing tanskryptu kinazy mitotycznej AtAurora2 jako potencjalny mechanizm regulacji starzenia Arabidopsis;
N3_624 (PCI) Zapobieganie urazom aparatu ruchu wśród osób aktywnych fizycznie z terenu Podkarpackiego na podstawie oceny ryzyka występowania różnych typów polimorfizmów kolagenowych;
N3_133 (PCI) Opracowanie testu farmakogenetycznego do optymalizacji leczenia normotymicznego lekami z grupy SNRI w terapii uzależnień od alkoholu;
N3_074 (PCI) Nowe wzory użytkowe mankietów naramiennych do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dla osób o nietypowych wymiarach kończyn górnych;
 
Patent:
Tytuł: "Preparat z ekstraktu  z owoców derenia właściwego Cornus mas L. odmiany Raciborski do zastosowania w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy";

===============================================================

Działalność Statutowa realizowana w Instytucie Nauk o kulturze Fizycznej w roku 2022:

Priorytetowe:
1. Ocena tlenowych zdolności wysiłkowych pozornie zdrowych osób w wieku produkcyjnym;
2. Ocena profilu motorycznego kandydatów oraz żołnierzy służb mundurowych;
3. Podniesienie poziomu aktywności fizycznej dzieci oraz dorosłych jako forma profilaktyki występowania otyłości oraz chorób cywilizacyjnych i ich czynników ryzyka;

Podstawowe:
1. Cztery wymiary sztuk walki: sportowy, rekreacyjny, turystyczny i rehabilitacyjny;
2. Badania budowy somatycznej, sprawności fizycznej, parametrów biomechanicznych, biochemicznych i epigenetycznych w trakcie trwania cyklu treningowego populacji aktywnych z różnych grup sportowych- optymalizacja skuteczności treningowej;
3. Spektroskopia FTIR w badaniu mikro i nanoplastiku w trakcie cyklu treningowego tenisistów stosujących różnego rodzaju owijki m.in. Touch Super Comp Absorption;
4. Ocena wybranych zdolności psychomotorycznych zawodników różnych dyscyplin sportowych;
5. Ocena wpływu ćwiczeń siłowo-koordynacyjnych na wybrane aspekty sprawności ogólnej i specjalnej zawodników sportów walki;
6. Badanie stabilności posturalnej zawodników trenujących sporty walki oraz osób o zróżnicowanej sprawności motorycznej.

Młody Naukowiec:
1. Walidacja protokołu wyznaczającego ryzyko wystąpienia urazu dla kończyny dolnej;
2. Wykorzystanie metod komputerowych w analizie, optymalizacji i wspomaganiu szkolenia sportowego.

===============================================================

Działalność Statutowa realizowana w Instytucie Nauk o kulturze Fizycznej w roku 2021:

1. Ocena zmienności składu ciała, wydolności fizycznej, parametrów biomechanicznych, analiza wybranych markerów biochemicznych i epigenetycznych indukowanych stresem oksydacyjnym w trakcie trwania cyklu treningowego populacji aktywnych z różnych grup sportowych – zadanie priorytetowe - kontynuowane;

2. Zachowania zdrowotne i budowa ciała młodzieży szkolnej oraz akademickiej z terenu Euroregionu Karpackiego w odniesieniu do sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie – zadanie priorytetowe - kontynuowane;

3. Modelowanie komputerowe w treningu sportowym i zdrowotnym – zadanie priorytetowe - kontynuowane;

4. Cztery wymiary sztuk walki: sportowy, rekreacyjny, turystyczny i rehabilitacyjny – zadanie podstawowe;

5. Ocena aktywności fizycznej oraz czynników społeczno-ekonomicznych przedszkolaków w tygodniu i na weekendzie – zadanie podstawowe;

6. Ocena sprawności i aktywności fizycznej, jakości snu oraz cech morfofunkcjonalnych w kontekście wybranych aspektów stanu zdrowia dzieci i młodzieży – zadanie podstawowe;

7. Badanie stabilności posturalnej zawodników trenujących sporty walki – zadanie podstawowe;

===============================================================

 

Działalność Statutowa realizowana w Instytucie Nauk o kulturze Fizycznej w roku 2020 :

1. Ocena zmienności składu ciała, wydolności fizycznej, parametrów biomechanicznych, analiza wybranych markerów biochemicznych i epigenetycznych indukowanych stresem oksydacyjnym w trakcie trwania cyklu treningowego populacji aktywnych z różnych grup sportowych – zadanie priorytetowe;

2. Zachowania zdrowotne i budowa ciała młodzieży szkolnej oraz akademickiej z terenu Euroregionu Karpackiego w odniesieniu do sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie – zadanie priorytetowe;

3. Modelowanie komputerowe w treningu sportowym i zdrowotnym – zadanie priorytetowe;

4. Badanie stabilności posturalnej zawodników trenujących sporty walki – zadanie poza priorytetowe;

--------------------------------------

Usługi badawcze na zlecenie prowadzone w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej w latach 2017 – 2021:

- podmiot zlecający: Jednostka Wojskowa JW 2305 - Możliwości wspomagania procesu naboru kandydatów do służb mundurowych z wykorzystaniem diagnozy zdolności motorycznych oraz modelowania komputerowego z analizą wyników;

- podmiot zlecający: Fundacja Mali Wspaniali – Wrocław -Pomiar początkowy - ocena: składu masy ciała, postawu ciała oraz wysklepienia i obciążeń statycznych stopy u 200 dzieci w placówkach przedszkolnych na terenie Wrocławia;

- podmiot zlecający: Fundacja Mali Wspaniali – Wrocław -Wykonanie pomiaru końcowego uczestników Programu prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych

z elementami sztuk walki dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym we Wrocławiu - Mali Wspaniali;

- podmiot zlecający: Stal Rzeszów S.A. - Badania wydolnościowe , określające parametry pracy treningowej;

- podmiot zlecający: Pratt & Whitney Rzeszów S.A. za pośrednictwem PASSIO Poland -Badania wydolnościowe oraz konsultacja w zakresie treningu zdrowotnego ;

- podmiot zlecający: TRANS-COM Tomasz Stec, Trzebownisko - Wykonanie badań oraz opracowanie raportu z badań "Kształtowanie techniki poruszania wielokierunkowego i zwinności reaktywnej oraz monitoring w sportach rakietowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii";

- podmiot zlecający: Cywilno- Wojskowy Klub Sportowy "RESOVIA" - Badania wydolnościowe zawodników;

- podmiot zlecający: Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o. o. - Wykonanie monitoringu stanu wytrzymałości krążeniowo oddechowej pracowników PW aeropower;

- podmiot zlecający: Pratt & Whitney Rzeszów S.A. - Usługa naukowo- badawcza. Testy wydolnościowo-krążeniowe;

----------------------------------------------

Aktualnie realizowane projekty naukowe firmowane przez pracowników Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej KNM UR:

N2_146 (PCI) Opracowanie wieloczynnikowego modelu predykcyjnego do różnicowej diagnostyki depresji lekoopornej;

N2_090 (PCI) Ocena skuteczności suplementu uzyskanego z Cornus mas L.
na powysiłkowe procesy zapalne u sportowców;

N2_214(PCI)Rozkład polimorfizmu genów w populacji osób zdrowych w aspekcie sprawności ukierunkowanej na zdrowie;

N2_209 (PCI)Opracowanie metod estymacji tlenowych zdolności wysiłkowych mężczyzn w wieku produkcyjnym;

N2_149 (PCI)Opracowanie nowych wzorów użytkowych mankietów naramiennych do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi;

DEC-2017/01/X/NZ3/00348, (NCN) Alternatywny splicing tanskryptu kinazy mitotycznej AtAurora2 jako potencjalny mechanizm regulacji starzenia Arabidopsis;
N3_624 (PCI) Zapobieganie urazom aparatu ruchu wśród osób aktywnych fizycznie z terenu Podkarpackiego na podstawie oceny ryzyka występowania różnych typów polimorfizmów kolagenowych;
N3_133 (PCI) Opracowanie testu farmakogenetycznego do optymalizacji leczenia normotymicznego lekami z grupy SNRI w terapii uzależnień od alkoholu;
N3_074 (PCI) Nowe wzory użytkowe mankietów naramiennych do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dla osób o nietypowych wymiarach kończyn górnych;

Patent:
Tytuł: "Genomowa sonda diagnostyczna typu in situ znakująca DNA w jądrze komorkowym Trichophyton mentagropyhtes, sposób jej otrzymywania oraz wykrywania Trichophyton mentagrophytes na szkiełku mikroskopowym";

----------------------------------------

Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki:

1. Istotne zwiększenie aktywności fizycznej przedszkolaków z Polski południowej poprzez wdrożenie programu aktywizacji oraz edukację zdrowotną rodziców.

2. E-platforma Studentfit jako narzędzie edukacji i ochrony zdrowia młodzieży akademickiej.

===============================================================

Działalność Statutowa realizowana na Wydziale Wychowania Fizycznego (obecnie Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej) w latach 2017-2019 r.:

1. WWF/PB/1: Quadral Test - opracowanie narzędzia do oceny zwinności.
2. WWF/PB/2: Metody diagnozowania i przygotowania człowieka do działania w sytuacjach trudnych i ekstremalnych - perspektywy aplikacji w naborze do grup dyspozycyjnych społeczeństwa.
3. WWF/PB/3: Ocena zmian zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym pod wpływem hipoksji oraz budowy somatycznej i składu ciała alpinistów.
4. WWF/PB/4: Koordynacyjne zdolności motoryczne oraz komponenty siły mięśniowej człowieka jako elementy wpływające na jakość życia osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym.
5. WWF/PB/5: Sztuki walki w ujęciu holistycznym.
6. WWF/PB/6: Współczesne problemy humanistyki kultury fizycznej oraz turystyki.
7. WWF/PB/7: Oddziaływanie zadań treningowych w poszczególnych strefach energetycznych na poziom wytrzymałości u zawodników sportów indywidualnych z uwzględnieniem etapów i okresów treningu sportowego.
8. WWF/PB/8: Badania w ocenie budowy somatycznej, sprawności motorycznej i stylu życia człowieka z uwzględnieniem czynników ryzyka chorób somatycznych i cywilizacyjnych.
9. WWF/PB/9: Wpływ ćwiczeń siłowo-koordynacyjnych na wybrane aspekty sprawności ogólnej i specjalnej zawodników sportów walki.
10. WWF/PB/10: Możliwości wykorzystania BAV w procesie oceny atrakcyjności turystycznej Podkarpacia.
11. WWF/PB/11: Rekreacja ruchowa jako kluczowy element przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w wybranych grupach wiekowych, środowiskowych i społecznych.
12. WWF/PB/12: Środowisko szkolne a środowisko domowe - porównanie wybranych parametrów aktywności fizycznej.
13. WWF/PB/13: Analiza i optymalizacja techniki ruchu, a czas reakcji jako element wspomagania wyszkolenia w zespołowych grach sportowych.
14. WWF/PB/14: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Polski południowo- wschodniej jako impuls w rozwoju turystyki .
15. WWF/PB/15: Dynamika zmian procesów ekonomicznych w turystyce.
16. WWF/PB/16: Funkcje turystyczne obszarów wiejskich województwa podkarpackiego.
17. WWF/PB/17: Rozwój kultury fizycznej i aktywności ruchowej mieszkańców Wadowic powiatu wadowickiego (województwo małopolskie) w 130-lecie powstania zorganizowanego ruchu sportowego (1887-2017).
18. WWF/PB/18: Turystyka pielgrzymkowa i religijna w Polsce do 1948 r.
19. WWF/PB/19: Zadania sportu w przeciwdziałaniu zjawiska przemocy i agresji w szkole.
20. WWF/PB/20: Agroturystyka – dziś i jutro, jako szansa rozwoju turystyki na terenie Bieszczadów.
21. WWF/PB/21: Zarządzanie kulturą fizyczną z uwzględnieniem administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
22. WWF/PB/22: Turystka kulturowa w miastach Podkarpacia – diagnoza potrzeb społecznych w kontekście trendów krajowych i europejskich oraz koncepcje promocji i aktywizacji ruchu turystycznego w regionie.
23. WWF/PB/23: Stan morfo – funkcjonalny stóp dzieci i młodzieży o zróżnicowanej wytrzymałości krążeniowo – oddechowej (badania semi-longitudinalne).
24. WWF/PB/24: Społeczno-kulturowe aspekty jeździectwa na terenie Polski południowo-wschodniej.
25. WWF/PB/25: Z teorii i historii sportu w 150-lecie obchodów sportu w Polsce.
26. WWF/PB/26: Historia turystyki w Polsce do 1939 r.
27. WWF/PB/27: Sprawność fizyczna i styl życia młodzieży szkolnej i studenckiej z terenu Euroregionu Karpackiego w świetle aktywności fizycznej czasu wolnego.
28. WWF/PB/28: Koncepcja Szlaku turystycznego i przewodnika: "Podkarpaccy Żołnierze Niezłomni".
29. WWF/PB/29 :Współpraca międzysektorowa a konkurencyjność obszarów recepcji turystycznej.
30. WWF/PB/30: Uwarunkowania regeneracji powysiłkowej zawodników wybranych dyscyplin wytrzymałościowych.