Aktualności

Filtruj wyniki

W siedzibie Centrum Olimpijskiego Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, mgr Jerzy Kulasa odebrał Złotą odznakę ”Za Zasługi dla Sportu”, najwyższe resortowe odznaczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Miło nam poinformować, że dr Paweł Lenik i dr Marta Niewczas zostali powołani do Zarządu Społeczna Rada Sportu przy Prezydencie Miasta Rzeszowa.

21 grudnia 2023 r. w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji, kolejni absolwenci PAPA SCIENCE STARTUP odebrali Certyfikaty Menadżera Transferu Technologii. Wśród laureatów tej edycji znalazł się pracownik Instytutu NoKF, mgr Jerzy Kulasa.

 W roku akademickim 2022/23 Polska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę pozytywną dla kierunku Turystyka i Rekreacja, studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego przez Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej Kolegium Nauk Medycznych UR.

Polski Związek Żeglarski uhonorował mgr Jerzego Kulasę Medalem za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego.

W dniach 11.09-13.09.2023r. pracownicy Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej dr Piotr Matłosz oraz dr Jarosław Herbert po raz kolejny uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji WHO HEPA Europe (12 edycja), the European Network for the Promotion of Health-Enhancing Physical Activity.

W dniu 16 czerwca 2023 r. przeprowadzono obchody Jubileuszu 60-lecia AZS w Rzeszowie oraz Podkarpaciu. Ważną częścią obchodów było wręczenie Odznaczeń państwowych /Krzyże Zasługi/, resortowych /za Zasługi dla Sportu/, organizacyjnych AZS /medal Piaseckiego, Odznaki AZS/ oraz medali za Zasługi dla ZS AZS.

W roku akademickim 2022/23 Polska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę pozytywną dla kierunku Wychowanie Fizyczne, studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego przez Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej Kolegium Nauk Medycznych UR.

IPA 30TH GENERAL ASSEMBLY COMMEMORATION SYMPOSIUM SZTUKI WALKI I SPORTY WALKI W BADANIACH NAUKOWYCH pod patronatem Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej UR i Prezydenta IMACSSS; 25.03.2023; Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej UR, ul. Cicha 2a, Aula

3 lutego 2023 r., w Uniwersyteckim Centrum Lekkoatletycznym odbyło się oficjalne rozpoczęcie projektu realizowanego przez Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Projekt realizowany jest w ramach grantu Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki - promocja sportu i nauki" pt.: Międzypokoleniowy wymiar sprawności fizycznej po pandemii Covid-19

W dniach 17-18.11.2022 roku, odbyły się w Rzeszowie warsztaty w zakresie doradztwa strategicznego w obszarze sportu. Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

W dniu 25.10.2022 roku odbyła się Konferencja pt. "Kultura-Turystyka-Biznes" realizowana w ramach projektu EtnoCarpathia. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.