Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych

prof. dr hab. n. med. Adam Reich

Reich Adam.jpg [106.49 KB]
   

Z-ca Dyrektora ds. klinicznych

dr hab. n. med. Radosław Chaber, prof. UR

 
   

Z-ca Dyrektora - kierownik kierunku

dr n. biol. Dorota Bądziul