Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych

prof. dr hab. n. med. Adam Reich

   

Z-ca Dyrektora ds. klinicznych

dr hab. n. med. Radosław Chaber, prof. UR

   

Z-ca Dyrektora - kierownik kierunku

dr n. biol. Dorota Bądziul

 
   

 

 

 

 

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. Szkoły Doktorskiej UR

dr hab. n.med. Agnieszka Gala - Błądzińska, prof. UR