Terminy posiedzeń Rady Instytutu Nauk Medycznych

Terminy posiedzeń Rady Instytutu Nauk Medycznych w roku akademickim 2023/2024

08.11.2023
06.12.2023
10.01.2024
07.02.2024
06.03.2024
10.04.2024
08.05.2024
05.06.2024, 26.06.2024
18.09.2024