Zakład Psychiatrii

Kierownik: dr hab. n. med. Przemysław Pacan, prof. UR

 dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

dr n. med. Beata Wisz

dr n.med. Dariusz Mazurkiewicz 

lek. Jakub Ławiński 

lek. Małgorzata Pruchnik – Surówka