Zakład Neurochirurgii

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak

dr hab. n. med. Jacek Szczygielski, prof. UR

lek. Szymon Bieda