Zakład Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii

Kierownik: dr hab. n. med. Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka, prof. UR

dr n. med. Marek Psujek

dr Grzegorz Kucaba

dr n. med. Janusz Kidacki 

dr n.med. Przemysław Guła 

lek. Andrzej Włodyka

lek. Grzegorz Sokół