Zakład Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii

Kierownik: dr hab. n. med. Renata Zajączkowska, prof. UR

dr hab. n. med. Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka, prof. UR

dr n. med. Marek Psujek

dr Grzegorz Kucaba

dr n. med. Janusz Kidacki

dr n.med. Przemysław Guła

lek. Andrzej Włodyka

lek. Grzegorz Sokół