Zakład Hematologii

Zakład Hematologii

 

Prof. Markiewicz.jpg [29.33 KB]

Zakład Hematologii

Instytut Nauk Medycznych

Kolegium Nauk Medycznych

Uniwersytet Rzeszowski

 

Kierownik Zakładu Hematologii

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz

mmarkiewicz@ur.edu.pl

m.markiewicz@szpital.rzeszow.pl

 

Kontakt do Zakładu Hematologii:

Klinika Hematologii
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina

ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

Tel: 17/ 86 66 609 Fax: 17/ 86 66 608
Email: hematologia@szpital.rzeszow.pl

 

1.jpg [330.28 KB]

 

Zespół

Asystenci realizujący zajęcia dydaktyczne będący pracownikami UR

Dr n. med. Marek Dudziński              

Lek. Agnieszka Kopacz

Lek. Beata Blajer-Olszewska

Lek. Anna Skręt

Lek. Katarzyna Warzybok

2.jpg [191.31 KB]

 

Krótki opis działalności naukowej Zakładu

Bazą dla działalności naukowej Kliniki Hematologii jest jej działalność kliniczna- diagnostyka i leczenie pacjentów z pełnym spektrum schorzeń nowotworowych i nienowotworowych hematopoezy, w tym m. in. ostrych białaczek i agresywnych chłoniaków, w ramach programów lekowych NFZ oraz w ramach badań klinicznych, umożliwiających dostęp do nowoczesnych, nierefundowanych przez NFZ terapii. Członkowie zespołu uczestniczą w pracach polskich i międzynarodowych grup roboczych, publikują w krajowych i zagranicznych periodykach naukowych. W Klinice prowadzone są badania naukowe i podstawowe w zakresie optymalizacji leczenia chorób rozrostowych układu krwiotwórczego w ramach Polskiej Grupy ds. Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Europejskiej Sieci Białaczkowej (ELN).  Zespół czynnie uczestniczy w polskich i międzynarodowych konferencjach naukowo-szkoleniowych oraz rozwija się naukowo.

Aktualnie Klinika Hematologii jest w toku procesu akredytacji MZ na działalność przeszczepową związaną z przeprowadzaniem transplantacji komórek krwiotwórczych.

 

W ramach Kliniki Hematologii funkcjonuje zaplecze laboratoryjne:

 • Pracownia Diagnostyki Mikroskopowej wyposażona w 3 mikroskopy z przystawką asystencką
 • Pracownia Cytometrii Przepływowej wyposażona m.in. w 3 cytometry przepływowe, w tym 13-kolorowy Beckman Coulter DxFLEX oraz 8-kolorowy BD FACSCanto II

3.jpg [56.14 KB]

 

 • W trakcie uruchamiania są nowo utworzone Pracownia Cytogenetyczna i Pracownia Biologii Molekularnej.

 

W skład Kliniki Hematologii wchodzi m.in. Pracownia Aferez Komórkowych wyposażona w 4 separatory komórkowe Spectra Optia

4.png [1.32 MB]

oraz nowoczesny Bank Komórek Krwiotwórczych z dwoma w pełni wyposażonymi cleanroomami i pracownią krioprezerwacji z urządzeniem do kontrolowanego zamrażania IceCube oraz 3 stacjonarnymi kriostatami z systemem stałego dopływu azotu.

5.jpg [33.83 KB]

 

6.jpg [41.52 KB]

 

Opis działalności dydaktycznej Zakładu

W Klinice Hematologii od 2019 r. realizowany jest program zajęć dydaktycznych w formie ćwiczeń, seminariów i wykładów z hematologii w ramach przedmiotu Choroby Wewnętrzne oraz z transplantologii klinicznej dla studentów V roku i z chorób wewnętrznych dla studentów VI roku, seminariów z medycyny opartej na dowodach dla studentów IV roku kierunku lekarskiego Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Klinika Hematologii od 2000 r. prowadzi specjalizacje lekarskie w ramach posiadanych akredytacji w dziedzinach chorób wewnętrznych i hematologii oraz prowadzi szkolenia lekarzy z innych ośrodków w ramach staży kierunkowych.

W ramach Kliniki odbywają się cykliczne wykłady prowadzone przez pracowników Kliniki i zaproszonych gości, jak również lekarzy odbywających specjalizacje z zakresu schorzeń obejmujących tematykę szkolenia specjalizacyjnego.

 

Przy Klinice Hematologii zostało powołane Studenckie Koło Naukowe Hematologii.
Celem działalności SKN Hematologii jest pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu hematologii, rozwijanie działalności naukowej studentów, a także promowanie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim w kraju i za granicą.

Link do strony SKN Hematologii (Ctrl + kliknięcie śledzi łącze): Studenckie Koło Naukowe Hematologii – Uniwersytet Rzeszowski (ur.edu.pl)

 

LISTA PUBLIKACJI

 1. Beelen DW, Trenschel R, Stelljes M, i wsp. Treosulfan or busulfan plus fludarabine as conditioning treatment before allogeneic haemopoietic stem cell transplantation for older patients with acute myeloid leukaemia or myelodysplastic syndrome (MC-FludT.14/L): a randomised, non-inferiority, phase 3 trial. The Lancet Haematology 2019, https://doi.org/10.1016/S2352-3026(19)30157-7

 

 1. Markiewicz M. Charakterystyka wykorzystania oksykodonu w leczeniu bólu nowotworowego i pozanowotworowego w specjalistycznej praktyce lekarskiej w Polsce. Wyniki wieloośrodkowego badania obserwacyjnego. Wyd.: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, 2019, 1-7.

 

 1. Canaani J, Beohou E, Labopin M, i wsp. Trends in patient outcome over the past two decades following allogeneic stem cell transplantation for acute myeloid leukemia. An ALWP/EBMT analysis. J Intern Med 2019, 285 (4), 407-418.

 

 1. Miano M, Eikema DJ, Aljurf M, i wsp. Stem cell transplantation for congenital dyserythropoietic anemia. An analysis from the European society for blood and marrow transplantation. Haematologica 2019;104(8):e335-e339.

 

 1. Markiewicz M., Drozd-Sokolowska J., Biecek P., i wsp. Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria: Multicenter Analysis by the Polish Adult Leukemia Group. Biol Blood Marrow Transplant 2020; 20: 30347–55.

 

 1. Markiewicz MDzierżak-Mietła MGaj M, i wsp. Similar effectiveness of Fomukal and Caphosol in oral mucositis treatment after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.Postepy Hig Med Dosw 2020, 74: 541-547.

 

 1. Macauda A, Piredda C, Clay‐Gilmour AI,i wsp.  Expression quantitative trait loci of genes predicting outcome are associated with survival of multiple myeloma patients. Int J Cancer 2021; 1– 10. 

 

 1. Orlewska K, Bogusz K, Podlecka-Piętowska A, i wsp. Impact of Immunoablation and Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation (AHSCT) on Treatment Cost of Multiple Sclerosis: Real-World Nationwide Study. Value Health Reg Issues 2021; 25(C):104–107.