Zakład Hematologii

Instytut Nauk Medycznych
Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytet Rzeszowski

 

Kierownik Zakładu Hematologii

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz
mmarkiewicz@ur.edu.pl

Tel: 17/ 86 66 645

Kierownik Zakładu Hematologii Prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz

Kontakt do Zakładu Hematologii

Klinika Hematologii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina

 

ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
Tel: 17/ 86 66 609 Fax: 17/ 86 66 608
Email: hematologia@szpital.rzeszow.pl

 

Klinika Hematologii

Klinika Hematologii

 

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

 • Badania naukowe własne i międzyośrodkowe w zakresie optymalizacji rozpoznawania i leczenia chorób układu krwiotwórczego prowadzone m. in. w ramach:

- projektów własnych

- Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG)

- Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków

 • Publikacje w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych
 • Lider Uniwersytetu Rzeszowskiego - 2019 r.
 • Prace Hematologicznego Studenckiego Koła Naukowego
 • Przyznanie grantu Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Studenckie koła naukowe tworzą innowacje (2022) na realizację projektu Znaczenie klinicznych i genetycznych czynników ryzyka w przewlekłej białaczce limfocytowej

 

Najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne

 • Zajęcia dydaktyczne ze studentami Kierunku Lekarskiego oraz English Division Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Szkolenie specjalizacyjne lekarzy w dziedzinie hematologii
 • Szkolenie hematologiczne lekarzy z innych ośrodków w ramach staży kierunkowych
 • Szkolenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych w zakresie diagnostyki cytomorfologicznej, immunofenotypowej, cytogenetycznej oraz biologii molekularnej
 • Wyróżnienie przez absolwentów Wydziału Lekarskiego - 2022 r.

 

Pracownicy etatowi

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz

Lek. Agnieszka Kopacz  

Lek. Beata Blajer-Olszewska

Lek. Katarzyna Warzybok

Lek. Jarosław  Grzyb

Lek. Aleksandra  Rejus-Gajdek

 

 WYKAZ PUBLIKACJI

 1. Markiewicz M. Charakterystyka wykorzystania oksykodonu w leczeniu bólu nowotworowego i pozanowotworowego w specjalistycznej praktyce lekarskiej w Polsce. Wyniki wieloośrodkowego badania obserwacyjnego. Wyd.: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, 2019: 1-7.

 

 1. Canaani J, Beohou E, Labopin M, Ghavamzadeh A, Beelen D, Hamladij Rose-M, Niederwieser D, Volin L, Markiewicz M, Arnold R, Mufti G, Ehninger G, Kroger N, Mohty M, Nagler A. Trends in patient outcome over the past two decades following allogeneic stem cell transplantation for acute myeloid leukemia. An ALWP/EBMT analysis. J Intern Med 2019, 285 (4): 407-418.

 

 1. Miano M, Eikema DJ, Aljurf M, Van't Veer Pieter J., Ozturk Gulyuz, Wolfl Matthias, Smiers Frans, Schulz Ansgar, Socie Gerard, Vettanranta Kim, Diaz de Heredia Cristina, Zecca Marco, Maertens Johan, Rovira Montserrat, Sierra Jorge, Uckan-Cetinkaya Duygu, Skorobogatova Elena, Antmen Ali Bulent, Dalle Jean-Gugues, Markiewicz M, Hamladij Rose Marie, Kitra-Roussou Vassiliki, La Nasa Giorgio, Krivan Gergely, Al-Seiraihy Amal, Giardino Stefano, Risitano Antonio Maria, Peffault de Latour Regis, Dufour Carlo. Stem cell transplantation for congenital dyserythropoietic anemia. An analysis from the European society for blood and marrow transplantation. Haematologica 2019, 104(8): e335-e339; doi:10.3324/haematol.2018.206623.

 

 1. Beelen DW, Trenschel R, Stelljes M, Groth C, Masszi T, Reményi P, Wagner-Drouet EM, Hauptrock B, Dreger P, Luft T, Bethge W, Voge Wl, Ciceri F, Peccatori J, Stölzel F, Schetelig J, Junghanß C, Grosse-Thie C, Michallet M, Labussiere-Wallet H, Schaefer-Eckart K, Dressler S, Grigoleit GU, Mielke S, Scheid C, Udo Holtick U, Patriarca F, Medeot M, Rambaldi A, Micò MC, Niederwieser D, Franke GN, Hilgendorf I, Winkelmann NR, Russo D, Socié G, de Latour RP, Holler E, Wolff D, Glass B, Casper J, Wulf G, Menzel H, Basara N, Bieniaszewska M, Stuhler G, Verbeek M, Grass S, Iori AP, Finke J, Benedetti F, Pichlmeier U, Hemmelmann C, Tribanek M, Klein A, Mylius HA, Baumgart J, Dzierzak-Mietla M, Markiewicz M. Treosulfan or busulfan plus fludarabine as conditioning treatment before allogeneic haemopoietic stem cell transplantation for older patients with acute myeloid leukaemia or myelodysplastic syndrome (MC-FludT.14/L): a randomised, non-inferiority, phase 3 trial. Lancet Haematol2020; 7(1): e28-e39. doi: 10.1016/S2352-3026(19)30157-7.

 

 1. Markiewicz M, Drozd-Sokolowska J, Biecek P, Dzierzak-Mietla M, Boguradzki P, Staniak M., Piatkowska-Jakubas B, Piekarska A., Tormanowska M, Halaburda K, Ussowicz M, Waszczuk-Gajda A, Basak G, Bołkun Ł, Rybka J, Sadus-Wojciechowska M, Giebel S, Szmigielska-Kaplon A., Mendek-Czajkowska E, Warzybok K, Burdacki A, Dwilewicz-Trojaczek J. Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria: Multicenter Analysis by the Polish Adult Leukemia Group. Biol Blood Marrow Transplant 2020; 20: 30347–55.

 

 1. Markiewicz M, Dzierżak-Mietła M, Gaj M, Warzybok K, Burdacki A, Mizia S. Similar effectiveness of Fomukal and Caphosol in oral mucositis treatment after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.Postepy Hig Med Dosw 2020, 74: 541-547.

 

 1. Macauda, A, Piredda, C, Clay‐Gilmour, AI, Sainz J, Buda G, Markiewicz M, Barington T, Ziv E, Hildebrandt MAT, Belachew AA, Varkonyi J, Prejzner W, Druzd‐Sitek A, Spinelli J, Andersen NF, Hofmann JN, Dudziński M, Martinez‐Lopez J, Iskierka‐Jazdzewska E, Milne RL, Mazur G, Giles GG, Ebbesen LH, Rymko M, Jamroziak K, Subocz E, Reis RM, Garcia‐Sanz R, Suska A, Haastrup EK, Zawirska D, Grzasko N, Vangsted AJ, Dumontet C, Kruszewski M, Dutka M, Nicola J. Camp NJ, Waller RG, Tomczak W, Pelosini M, Raźny M, Marques H, Abildgaard N, Wątek M, Jurczyszyn A, Brown EE, Berndt S, Butrym A, Vachon CM, Norman AD, Slager SL, Gemignani F, Canzian F, Campa D. Expression quantitative trait loci of genes predicting outcome are associated with survival of multiple myeloma patients. Int J Cancer 2021; 149(2): 327-336.

 

 1. Orlewska K, Bogusz K, Podlecka-Piętowska A, Nojszewska M, Markiewicz M, Liwoch R, Orlewski P, Śliwczyński A, Zakrzewska-Pniewska B, Snarski E.  Impact of Immunoablation and Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation (AHSCT) on Treatment Cost of Multiple Sclerosis: Real-World Nationwide Study. Value Health Reg Issues 2021; 25(C): 104–107.

 

 1. Markiewicz M. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for paroxysmal nocturnal hemoglobinuria in the era of complement inhibition. Acta Haematologica Polonica 2021; 52(4): 253-256.

 

 1. Opalinska A, Kwiatkowska D, Burdacki A, Markiewicz M, Samotij D, Dudzinski M, Niemiec-Dudek J, Ostanska E, Reich A. Multifocal Pyoderma Gangrenosum with an Underlying Hemophagocytic Lymphohistiocytosis: Case Report and the Review of the Literature. Dermatol Ther (Heidelb)2021; 11(4): 1217-1237.

 

 1. Giaccherini M, Macauda A, Orciuolo E, Rymko M, Gruenpeter K, Dumontet C, Raźny M, Moreno V, Buda G, Beider K, Varkonyi J, Avet-Loiseau H, Martinez-Lopez J, Marques H, Watek M, Sarasquete Maria E, Andersen V, Karlin L, Suska A, Kruszewski M, Abildgaard N, Dudziński M, Butrym A, Nagler A, Vangsted A J, Kadar K, Tomczak W, Jamroziak K, Jacobsen Svend EH, Ebbesen LH, Taszner M, Mazur Grzegorz, Lesueur F, Pelosini M, Garcia-Sanz R, Jurczyszyn A, Demangel D, Reis R M, Iskierka-Jażdżewska E, Markiewicz M, Gemignani F, Subocz E, Zawirska D, Druzd-Sitek A, Stępień A, Alonso MH, Sainz J, Canzian F, Campa D. Genetically determined telomere length and multiple myeloma risk and outcome. Blood Cancer J 2021, 11: 74. https://doi.org/10.1038/s41408-021-00462-y.

 

 1. Rybicka-Ramos M,Markiewicz M, Suszka-Świtek A, Wiaderkiewicz R, Mizia S, Dzierżak-Mietła M, Białas K. Proinflammatory cytokines as potential risk factors of acute graft-versus-host disease and infectious complications after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation Am J Blood Res 2021; 11(2): 149-156.

 

 1. Beelen DW, Stelljes M, Reményi P, Wagner-Drouet EM, Dreger P, Bethge W, Ciceri F, Stölzel F, Junghanß C, Labussiere-Wallet H, Schaefer-Eckart K, Grigoleit GU, Scheid C, Patriarca F, Rambaldi A, Niederwieser D, Hilgendorf I, Russo D, Socié G, Holler E, Glass B, Casper J, Wulf G, Basara N, Bieniaszewska M, Stuhler G, Verbeek M, La Rocca U, Finke J, Benedetti F, Pichlmeier U, Klein A, Baumgart J, Markiewicz M. Treosulfan compared with reduced-intensity busulfan improves allogeneic hematopoietic cell transplantation outcomes of older acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome patients: Final analysis of a prospective randomized trial. Am J Hematol 2022; 97(8): 1023-1034. doi: 10.1002/ajh.26620.

 

 1. Karaś A, Kawałko K, Płaczek A, Warzybok K, Blajer-Olszewska B, Dudziński M, Markiewicz M. Bosutynib w przewlekłej białaczce szpikowej u pacjentów z chorobami współistniejącymi. Świat Medycyny i Farmacji 2022, 5(249): 30-38.

 

 1. Kawalec P, Holko P, Bungey G, Moseley O, Żegleń M, Markiewicz M. Treosulfan-based conditioning vs. low-dose busulfan-based conditioning for allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: a cost-utility analysis in Poland. Acta Haematologica Polonica 2022; 53, 3: 75–84.

 

 1. Rybicka-Ramos M, Markiewicz M, Suszka-Świtek A, Wiaderkiewicz R, Mizia S, Dzierżak-Mietła M, Białas K. Profiles of interferon-gamma and interleukin-2 in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. World J Biol Chem 2022; 13(4): 72-82.

 

 1. Clavero E, Sanchez-Maldonado JM, Macauda A, Ter Horst R, Sampaio-Marques B, Jurczyszyn A, Clay-Gilmour A, Stein A, Hildebrandt MAT, Weinhold N, Buda G, García-Sanz R, Tomczak W, Vogel U, Jerez A, Zawirska D, Wątek M, Hofmann JN, Landi S, Spinelli JJ, Butrym A, Kumar A, Martínez-López J, Galimberti S, Sarasquete ME, Subocz E, Iskierka-Jażdżewska E, Giles GG, Rybicka-Ramos M, Kruszewski M, Abildgaard N, Verdejo FG, Sánchez Rovira P, da Silva Filho MI, Kadar K, Razny M, Cozen W, Pelosini M, Jurado M, Bhatti P, Dudzinski M, Druzd-Sitek A, Orciuolo E, Li Y, Norman AD, Zaucha JM, Reis RM, Markiewicz M, Rodríguez Sevilla JJ, Andersen V, Jamroziak K, Hemminki K, Berndt SI, Rajkumar V, Mazur G, Kumar SK, Ludovico P, Nagler A, Chanock SJ, Dumontet C, Machiela MJ, Varkonyi J, Camp NJ, Ziv E, Vangsted AJ, Brown EE, Campa D, Vachon CM, Netea MG, Canzian F, Försti A, Sainz J. Polymorphisms within autophagy-related genes as susceptibility biomarkers for multiple myeloma: a meta-analysis of three large cohorts and functional characterization. Int J Mo Sci2023;24,10:8500.

 

Krótki opis działalności naukowej Zakładu

 Bazą dla działalności naukowej Kliniki Hematologii jest jej działalność kliniczna- Diagnostyka i leczenie chorób rozrostowych i nienowotworowych schorzeń układu krwiotwórczego w ramach kontraktu z NFZ, obejmujące m. in. wysokospecjalistyczne procedury terapeutyczne:

 • Leczenie z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych w ramach programów terapeutycznych NFZ dedykowanych dla chorób onkologicznych i nieonkologicznych
 • Chemioterapia i immunoterapia nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego w ramach świadczeń gwarantowanych
 • Leczenie innych zaburzeń hematologicznych
 • Aferezy lecznicze i kolekcyjne
 • Transplantacje autologiczne i allogeniczne krwiotwórczych komórek macierzystych
 • Profilaktyka i leczenie powikłań

   Klinika Hematologii

   Klinika Hematologii

Klinika od 2022 r. posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepień autologicznych i allogenicznych komórek krwiotwórczych oraz akredytację Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek na funkcjonowanie Banku Komórek Krwiotwórczych. Przeszczepienia komórek krwiotwórczych są w Klinice Hematologii realizowane od 2023 r.

Klinika Hematologii

Klinika Hematologii

 

Działające w obrębie Kliniki nowocześnie wyposażone specjalistyczne pracownie diagnostyczne prowadzą wysokospecjalistyczną diagnostykę hematologiczną na  najwyższym poziomie: Pracownia Cytometrii Przepływowej (diagnostyka immunofenotypowa ostrych białaczek, chłoniaków i szpiczaka plazmocytowego, ocena minimalnej choroby resztkowej MRD), Pracownia Cytogenetyki i Cytologii (cytogenetyka klasyczna i FISH) oraz Pracownia Biologii Molekularnej (badania metodami PCR i NGS).

Działalność Kliniki Hematologii jest wspierana przez Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Hematologii i Przeszczepiania Szpiku Kostnego. Podstawowe cele statutowe Stowarzyszenia to ochrona i promocja zdrowia osób z chorobami nowotworowymi krwi, podnoszenie poziomu lecznictwa w dziedzinie hematologii, zabezpieczenie potrzeb chorych wymagających leczenia hematoonkologicznego.  Od 2021 r. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do udzielenia wsparcia i przekazania swojego 1,5 % podatku na rzecz Stowarzyszenia, KRS: 0000378065.

 

Klinika Hematologii

Klinika Hematologii

  

http://stowarzyszenie-hematologia.pl/

Opis działalności dydaktycznej Zakładu

W Klinice Hematologii od 2019 r. realizowany jest program zajęć dydaktycznych w formie ćwiczeń, seminariów i wykładów z hematologii w ramach przedmiotu choroby wewnętrzne oraz z transplantologii klinicznej dla studentów V roku i z chorób wewnętrznych dla studentów VI roku kierunku lekarskiego oraz English Division Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Klinika Hematologii od 2000 r. prowadzi specjalizacje lekarskie w ramach posiadanych akredytacji w dziedzinach chorób wewnętrznych i hematologii oraz prowadzi szkolenia lekarzy z innych ośrodków w ramach staży kierunkowych.

W ramach Kliniki odbywają się cykliczne wykłady prowadzone przez pracowników Kliniki i zaproszonych gości, jak również lekarzy odbywających specjalizacje z zakresu schorzeń obejmujących tematykę szkolenia specjalizacyjnego.

Przy Klinice Hematologii zostało powołane Studenckie Koło Naukowe Hematologii.
Celem działalności SKN Hematologii jest pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu hematologii, rozwijanie działalności naukowej studentów, a także promowanie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim w kraju i za granicą.

Link do strony SKN Hematologii: Studenckie Koło Naukowe Hematologii – Uniwersytet Rzeszowski (ur.edu.pl)