Zakład Genetyki Ogólnej i Klinicznej

Kierownik: dr n. med. Antoni Pyrkosz

dr n. med.  Andrzej Jasiewicz

Pracownik inżynieryjno-techniczny: Kubis Hubert

Pracownik inżynieryjno-techniczny: mgr inż. Anna Pałka