Zakład Genetyki Ogólnej i Klinicznej

Kierownik: dr n. med. Antoni Pyrkosz

dr n.med. Marek Cieśla
lek. Andrzej Jasiewicz 

Pracownik inżynieryjno-techniczny: mgr inż. Anna Pałka