Zakład Fotomedycyny i Chemii Fizycznej

 

David Aebisher 2020a.jpg [69.23 KB]

Kierownik

Dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR

Prodziekan

 

E-mail: daebisher@ur.edu.pl

Telefon: +48 17 8516855

 

 

Kontakt:                                                                                                            

Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Budynek G4, pokój 225, Warzywna 1A, 35-310 Rzeszów

 

Zespół:

dr n. o. zdr. inż. Zuzanna Bober, e-mail: zbober@ur.edu.pl

dr n. o zdr. inż. Łukasz Ożóg, e-mail: luozog@ur.edu.pl

Pracownik inżynieryjno – techniczny: inż. Lidia Bieniasz

Pracownik inżynieryjno – techniczny: mgr inż. Adrian Truszkiewicz

Pracownik  naukowo-techniczny: mgr Dominika Leś

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:  

Badania w Zakładzie Fotomedycyny i Chemii Fizycznej koncentrują się na fotochemicznych i spektroskopowych aspektach generowania reaktywnych form tlenu w celu wyeliminowania komórek nowotworowych i zastosowania reaktywnych form tlenu jako środki przeciwdrobnoustrojowe.

Obecnie prowadzone projekty obejmują pomiar fotokonsumpcji tlenu w tkance nowotworowej za pomocą Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (MRI) oraz syntezę fotouczulających środków kontrastowych dedykowanych do obrazowania molekularnego.

Trwają również prace nad badaniem opartym na chemiluminescencyjnym generowaniu tlenu singletowego oraz pomiary fluorescencji i fosforescencji chemicznej, świetlnej i elektrycznej. Inne prace w naszej grupie koncentrują się na testach enzymatycznych biomarkerów nowotworowych, roli metaloproteinaz w chorobie Crohna, leczeniu przeciwciałami monoklonalnymi wrzodziejącego zapalenia jelita grubego Ulcerative Colitis oraz patomorfologicznych badaniach wywołanych przez fotochemiczne zmiany w raku piersi, prostaty i nerki.

fluo time.jpg [377.75 KB] zaklad fotomedycyny.jpg [341.75 KB]
FluoTime 300 -Spektrometr Fluorescencyjny    Zakład Fotomedycyny

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:

 • Zastosowanie technik laserowych w medycynie
 • Biochemia
 • Biostatystyka
 • Biofizyka
 • Systemy informatyczne w medycynie

 

GRANTY:

2018 – Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - przyznanie środków finansowych na zakup aparatury nukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą na rok 2018.

Tytuł Projektu: „Optymalizacja głęboko tkankowej fotodynamicznej terapii poprzez pomiar czasu życia fluorescencji”.

 

LISTA PUBLIKACJI:

 1. Truszkiewicz A, Bartusik-Aebisher D, Wojtas Ł, Cieślar G, Kawczyk-Krupka A, Aebisher D. Neural Network in the Analysis of the MR Signal as an Image Segmentation Tool for the Determination of T1 and T2 Relaxation Times with Application to Cancer Cell Culture. International Journal of Molecular Sciences. 2023. 24(2):1554.
 2. Micek M, Aebisher D, Surówka J, Bartusik-Aebisher D, Madera M. Applications of T1 and T2 relaxation time calculation in tissue differentiation and cancer diagnostics-a systematic literature review. Frontiers in Oncology. 2022. 24;12:1010643.
 3. Bartusik-Aebisher D, Osuchowski M, Adamczyk M, Stopa J, Cieślar G, Kawczyk- Krupka A, Aebisher D. Advancements in photodynamic therapy of esophageal cancer. Frontiers in Oncology. 2022. 17;12:1024576.
 4. Bartusik-Aebisher D, Żołyniak A, Barnaś E, Machorowska-Pieniążek A, Oleś P, Kawczyk-Krupka A, Aebisher D. The Use of Photodynamic Therapy in the Treatment of Brain Tumors-A Review of the Literature. 2022. 13;27(20):6847.
 5. Bartusik-Aebisher D, Bober Z, Zalejska-Fiolka J, Kawczyk-Krupka A, Aebisher D. Multinuclear MRI in Drug Discovery. Molecules. 2022. 1;27(19):6493.
 6. Gustalik J, Aebisher D, Bartusik-Aebisher D. Photodynamic therapy in breast cancer treatment. Journal Applied Biomedicine. 2022. 20(3):98-105.
 7. Aebisher D, Osuchowski M, Bartusik-Aebisher D, Krupka-Olek M, Dynarowicz K, Kawczyk-Krupka A. An Analysis of the Effects of In Vitro Photodynamic Therapy on Prostate Cancer Tissue by Histopathological Examination and Magnetic Resonance Imaging. International Journal of Molecular Sciences. 2022. 26;23(19):11354.
 8. Truszkiewicz A, Bartusik-Aebisher D, Zalejska-Fiolka J, Kawczyk-Krupka A, Aebisher D. Cellular Lactate Spectroscopy Using 1.5 Tesla Clinical Apparatus. International Journal of Molecular Sciences. 26;23(19):11355.
 9. Mazur A, Koziorowska K, Dynarowicz K, Aebisher D, Bartusik-Aebisher D. Vitamin D and Vitamin D3 Supplementation during Photodynamic Therapy: A Review. 2022. 15;14(18):3805.
 10. Bartusik-Aebisher D, Mielnik M, Cieślar G, Chodurek E, Kawczyk-Krupka A, Aebisher D. Photon Upconversion in Small Molecules. 2022.10;27(18):5874.
 11. Bober Z, Aebisher D, Olek M, Kawczyk-Krupka A, Bartusik-Aebisher D. Multiple Cell Cultures for MRI Analysis. International Journal of Molecular Sciences. 2022. 3;23(17):10109.
 12. Sołtan M, Bartusik-Aebisher D, Aebisher D. The potential of oxygen and nitrogen species-regulating drug delivery systems in medicine. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 2022. 30;10:973080.
 13. Ostańska E, Barnaś E, Bartusik-Aebisher D, Dynarowicz K, Szpunar M, Skręt-Magierło J, Aebisher D. Histopathological Analysis of the Effect of Photodynamic Action on Post-Chemotherapy Excised Breast Cancer Tissue. Medicina (Kaunas). 2022. 25;58(6):700.
 14. Bober Z, Bartusik-Aebisher D, Aebisher D. Application of Dendrimers in Anticancer Diagnostics and Therapy. 2022. 18;27(10):3237.
 15. Mazur A, Koziorowska K, Dynarowicz K, Aebisher D, Bartusik-Aebisher D. Photodynamic Therapy for Treatment of Disease in Children-A Review of the Literature. Children. 2022. 10;9(5):695.
 16. Osuchowski M, Aebisher D, Bartusik-Aebisher D, Krupka-Olek M, Dynarowicz K, Przygoda M, Kawczyk-Krupka A. Photodynamic Therapy-Adjunctive Therapy in the Treatment of Prostate Cancer. 2022. 28;12(5):1113.
 17. Latos W, Aebisher D, Latos M, Krupka-Olek M, Dynarowicz K, Chodurek E, Cieślar G, Kawczyk-Krupka A. Colonoscopy: Preparation and Potential Complications. 2022. 18;12(3):747.
 18. Kubrak TP, Kołodziej P, Sawicki J, Mazur A, Koziorowska K, Aebisher D. Some Natural Photosensitizers and Their Medicinal Properties for Use in Photodynamic Therapy. 2022. 10;27(4):1192.
 19. Kubrak T, Karakuła M, Czop M, Kawczyk-Krupka A, Aebisher D. Advances in Management of Bladder Cancer-The Role of Photodynamic Therapy. 2022. 23;27(3):731.
 20. Guz W, Ożóg Ł, Aebisher D, Filip R. The use of magnetic resonance imaging technique and 3D printing in order to develop a three-dimensional fistula model for patients with Crohn's disease: personalised medicine. Przegląd Gastroenterologiczny. 2021. 16(1):83-88.
 21. Bartusik-Aebisher D, Ożóg Ł, Aebisher D. Alternative methods of photodynamic therapy and oxygen consumption measurements - A review. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2021. 134:111095.
 22. Ostańska E, Aebisher D, Bartusik-Aebisher D. The potential of photodynamic therapy in current breast cancer treatment methodologies. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2021. 137:111302.
 23. Olek M, Machorowska-Pieniążek A, Stós W, Kalukin J, Bartusik-Aebisher D, Aebisher D, Cieślar G, Kawczyk-Krupka A. Photodynamic Therapy in Orthodontics: A Literature Review. 2021. 14;13(5):720.
 24. Pękala A, Filip R, Aebisher D. Anti-Drug Antibodies in Patients with Inflammatory Bowel Diseases Treated with Biosimilar Infliximab: A Prospective Cohort Study. Journal of Clinical Medicine. 2021.16;10(12):2653.
 25. Aebisher D, Cichonski J, Szpyrka E, Masjonis S, Chrzanowski G. Essential Oils of Seven Lamiaceae Plants and Their Antioxidant Capacity. 2021. 22;26(13):3793.
 26. Machorowska-Pieniążek A, Morawiec T, Olek M, Mertas A, Aebisher D, Bartusik- Aebisher D, Cieślar G, Kawczyk-Krupka A. Advantages of using toothpaste containing propolis and plant oils for gingivitis prevention and oral cavity hygiene in cleft lip/palate patients. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2021. 142:111992.
 27. Bartusik-Aebisher D, Ożóg Ł, Domka W, Aebisher D. Rose Bengal and Future Directions in Larynx Tumor Photodynamic Therapy. Photochemistry and Photobiology. 2021. 97(6):1445-1452.
 28. Czarnecka-Czapczyńska M, Aebisher D, Oleś P, Sosna B, Krupka-Olek M, Dynarowicz K, Latos W, Cieślar G, Kawczyk-Krupka A. The role of photodynamic therapy in breast cancer - A review of in vitro research. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2021. 144:112342.
 29. Dzik M, Aebisher D, Olender A, Tabarkiewicz J. Evaluation of Selected Parameters of the Specific Immune Response against Pseudomonas aeruginosa Strains. 2021. 21;11(1):3.
 30. Osuchowski M, Bartusik-Aebisher D, Osuchowski F, Aebisher D. Photodynamic therapy for prostate cancer – a narrative review. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 2021. Available online 19 December 2020, 102158.
 31. Bartusik-Aebisher D, Ożóg Ł, Aebisher D. Alternative methods of photodynamic therapy and oxygen consumption measurements—A review. Biomedicine & Pharmacotherapy.2021. Volume 134, February 2021, 111095.
 32. Bartusik-Aebisher D, Chrzanowski G, Bober Z, Aebisher D. An analytical study of Trastuzumab-dendrimer-fluorine drug delivery system in breast cancer therapy in vitro. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2021. Volume 133, 111053.
 33. Bartusik-Aebisher D, Aebisher D, Czmil A, Mazur D. Evaluation of MR relaxation times following trastuzumab treatment of breast cancer cells in a 3D bioreactor. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2020. 77(1): 35-41.
 34. Guz W, Ożóg Ł, Aebisher D, Filip R. The use of magnetic resonance imaging technique and 3D printing in order to develop a three-dimensional fistula model for patients with Crohn’s disease: personalised medicine. Gastroenterology Review. 2020. https://doi.org/10.5114/pg.2020.101629
 35. Bober Z, Pogoda K, Aebisher D, Tabarkiewicz J, Bartusik-Aebisher, D. Contrast-enhanced magnetic resonance imaging of lung cell cultures.Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research. 2020.77(2): 251-258.
 36. Krupka M, Bartusik-Aebisher D, Strzelczyk N, Latos M, Sieroń A, Cieślar G, Aebisher D, Czarnecka M, Kawczyk-Krupka A, Latos W. The role of autofluorescence, photodynamic diagnosis and Photodynamic therapy in malignant tumors of the duodenum. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 2020. 32, 101981.
 37. Kaleta-Richter M, Aebisher D, Jaworska D, Czuba Z, Cieślar G, Krawczyk-Krupka A. The Influence of Hypericin-Mediated Photodynamic Therapy on Interleukin-8 and -10 Secretion in Colon Cancer Cells. Integrative Cancer Therapies. 2020. 19, 1-12.
 38. Domka W, Ożóg Ł, Bartusik-Aebisher D, Aebisher D. Fluorescence diagnostics and photodynamic therapy in cancer. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2020. 77( 4): 517-540.
 39. Ożóg Ł, Domka W, Bartusik-Aebisher D, Aebisher D. Larynx tumor tissue response to photodynamic therapy with Rose Bengal. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research.2020. 77 (4): 581-586.
 40. Bober Z, Aebisher D, Pogoda K, Pucka M, Tabarkiewicz J, Bartusik-Aebisher D. Measurement of Lycopene Effectiveness on Lung and Kidney Cancer Cells by Quantitative 1H Magnetic Resonance Imaging in vitro. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2020. 77 (4): 541-547.
 41. Tabarkiewicz J, Bartusik-Aebisher D, Aebisher D. MRI as a potential tool for monitoring of therapeutic monoclonal antibody distribution in cancer patients. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research.2020. 77(3): 383-389.
 42. Bartusik-Aebisher D, Bober Z, Aebisher D. Selected applications of fluorinated MR contrast agents and fluorine containing drugs in medicine. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research.2020. 77(3): 403-410.
 43. Bartusik-Aebisher D, Aebisher D, Czmil A, Mazur D. Trastuzumab efficacy quantified by fluorine-19 magnetic resonance imaging. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research.2020. 77(3): 495-503.
 44. Galiniak S, Biesiadecki M, Aebisher D, Rachel M. Nasal nitric oxide in upper airways in children with asthma and allergicrhinitis. Advances in Medical Sciences. 2020. 65 (1): 127-133.
 45. Aebisher D, Bartusik-Aebisher D, Belh SJ, Ghosh G, Durantini AM, Liu Y, Xu Q, Lyons AM, Greer A. Superhydrophobic Surfaces as a Source of Airborne Singlet Oxygen Through Free Space for Photodynamic Therapy. American Chemical Society Applied Bio Materials. 2020, https://doi.org/10.1021/acsabm.0c00114
 46. Bochynek K, Aebisher D, Gąsiorek M, Cieślar G, Kawczyk-Krupka A. Evaluation of Autofluorescence and Photodynamic Diagnosis in Assessment of Bladder Lesions. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 2020, https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2020.101719
 47. Kawczyk‐Krupka A, Bartusik‐Aebisher D, Latos W, Cieśla R, Sieroń K, Kwiatek S, Oleś P, Kwiatek B, Aebisher D, Krupka M, Wiench R, Skaba D, Olek M, Kasperski J, Czuba Z, Sieroń A. Clinical trials and Basic Research in Photodynamic Diagnostics and Therapies from the Center for Laser Diagnostics and Therapy in Poland. Photochemistry and Photobiology. 2020. https://doi.org/10.1111/php.13243
 48. Bartusik-Aebisher D, Aebisher D, Czmil A, Mazur D. The potential of fluorine 19F in targeted therapy. Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research. 2019, 77(1): 35-41.
 49. Ożóg Ł, Domka W, Truszkiewicz A, Tabarkiewicz J, Aebisher D. Monitoring photodynamic oxygen consumptin by endogenous oxygen contrast MRI. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 2019, 25,492-498.
 50. Kaleta-Richter M, Kawczyk-Krupka A, Aebisher D, Bartusik- Aebisher D, Czuba Z, Cieślar G. The capability and potential of new forms of personalized colon cancer treatment: Immunotherapy and Photodynamic Therapy. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 2019, 25, 253-258.
 51. Tutka P, Mróz K, Mróz T, Buszewicz G, Aebisher D, Bartusik- Aebisher D, Kołodziejczyk P, Łuszczki J. Effects of androsterone on the protective action of various antiepileptic drugs against maximal electroshock-induced seizures in mice. Psychoneuroendocrinology. 2019, 101, 27-34.
 52. Kwaśniak K, Czarnik-Kwaśniak J, Maziarz A, Aebisher D, Zielińska K, Karczmarek- Borowska B, Tabarkiewicz J. Scientific Reports Concerning the Impact of Interleukin-4, Interleukin-10 and Transforming Growth Factor β on Cancer Cells in 2016. Central European Journal of Immunology. 2019, 44, 2.
 53. Bartusik-Aebisher D, Aebisher D, Courtney R, Sobczak A, Bober Z, Podgórski R, Kołodziejczyk P, Tutka P. Applications of cytisine extraction and detection in biological materials for clinical medicine. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2019, 76(5): 797-804
 54. Rachel M, Biesiadecki M, Aebisher D, Galiniak S. Exhaled nitric oxide in pediatric patients with respiratory disease. Journal of Breath Research. 2019, 13(4), 046007.
 55. Galiniak S, Aebisher D, Bartusik-Aebisher D. Health benefits of resveratrol administration. Acta Biochimica Polonica. 2019, 66(1):13-21.
 56. Zaręba M, Sareło P, Kopaczyńska M, Białońska A, Uram Ł, Walczak M, Aebisher D, Wołowiec S. Mixed-Generation PAMAM G3-G0 Megamer as a Drug Delivery System for Nimesulide : Antitumor Activity of the Conjugate Against Human Squamous Carcinoma and Glioblastoma Cells. International Journal of Molecular Sciences. 2019, 20(20).
 57. Podgórska D, Podgórski R, Aebisher D, Dąbrowski P. Takayasu arteritis - epidemiology, pathogenesis, diagnosis and treatment. Journal of Applied Biomedicine. 2019, 17(1): 12-20.
 58. Bartusik-Aebisher D, Aebisher D, Podgórski R, Leksa N. The potential of fluorine 19F in targeted therapy. Acta Poloniae Pharmaceutica in Drug Research. 2019, 76(6): 939-943.
 59. Kubrak T, Czop M, Kołodziej P, Ziaja- Sołtys M, Bogucki J, Makuch- Kocka A, Aebisher D, Kocki, J, Bogucka- Kocka A. The Effect of Furanocoumarin Derivatives on Induction of Apoptosis and Multidrug Resistance in Human Leukemic Cells. Molecules. 2019, 24(9): 1824, 19.
 60. Podgórski R, Aebisher D, Stompor M, Podgórska D, Mazur A. Congenital adrenal hyperplasia: clinical symptoms and diagnostic methods. Acta Biochimica Polonica. 2018, 65(1) 25-33.
 61. Stompor M, Świtalska M, Podgórski R, Uram Ł, Aebisher D, Wietrzyk, J. Synthesis and Biological Evaluation of 4’-O-acetylisoxanthohumol and its Analogues as Antioxidant and Antiproliferative Agents. Acta Biochimica Polonica. 2017, 64(3) 577-583.
 62. Aebisher D, Bartusik-Aebisher D. Differential of Live and Dead Cells by Magnetic Resonance Imaging. Medicinal Chemistry Research. 2017, 26(10) 2221–2224.
 63. Aebisher D, Bartusik-Aebisher D, Tabarkiewicz J. Laser flow cytometry as a tool for the advancement of clinical medicine. Biomedicine and Pharmacotherapy. 2017, 85, 434-443.