Zakład Fotomedycyny i Chemii Fizycznej

 

David Aebisher 2020a.jpg [69.23 KB]

Kierownik

Dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR

Prodziekan

 

E-mail: daebisher@ur.edu.pl

Telefon: +48 17 8516855

 

 

Kontakt:                                                                                                            

Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Budynek G4, pokój 225, Warzywna 1A, 35-310 Rzeszów

 

Zespół:

mgr inż. Zuzanna Bober, e-mail: zbober@ur.edu.pl

dr n. o zdr. inż. Łukasz Ożóg, e-mail: luozog@ur.edu.pl

Pracownik inżynieryjno – techniczny: inż. Lidia Bieniasz

Pracownik inżynieryjno – techniczny: mgr inż. Adrian Truszkiewicz 

Pracownik  naukowo-techniczny: mgr Dominika Leś

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:  

Badania w Zakładzie Fotomedycyny i Chemii Fizycznej koncentrują się na fotochemicznych i spektroskopowych aspektach generowania reaktywnych form tlenu w celu wyeliminowania komórek nowotworowych i zastosowania reaktywnych form tlenu jako środki przeciwdrobnoustrojowe.

Obecnie prowadzone projekty obejmują pomiar fotokonsumpcji tlenu w tkance nowotworowej za pomocą Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (MRI) oraz syntezę fotouczulających środków kontrastowych dedykowanych do obrazowania molekularnego.

Trwają również prace nad badaniem opartym na chemiluminescencyjnym generowaniu tlenu singletowego oraz pomiary fluorescencji i fosforescencji chemicznej, świetlnej i elektrycznej. Inne prace w naszej grupie koncentrują się na testach enzymatycznych biomarkerów nowotworowych, roli metaloproteinaz w chorobie Crohna, leczeniu przeciwciałami monoklonalnymi wrzodziejącego zapalenia jelita grubego Ulcerative Colitis oraz patomorfologicznych badaniach wywołanych przez fotochemiczne zmiany w raku piersi, prostaty i nerki.

fluo time.jpg [377.75 KB] zaklad fotomedycyny.jpg [341.75 KB]
FluoTime 300 -Spektrometr Fluorescencyjny    Zakład Fotomedycyny

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:

 • Zastosowanie technik laserowych w medycynie
 • Biochemia
 • Biostatystyka
 • Biofizyka
 • Systemy informatyczne w medycynie

 

GRANTY:

2018 – Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - przyznanie środków finansowych na zakup aparatury nukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą na rok 2018.

Tytuł Projektu: „Optymalizacja głęboko tkankowej fotodynamicznej terapii poprzez pomiar czasu życia fluorescencji”.

 

LISTA PUBLIKACJI:

 1. Osuchowski M, Bartusik-Aebisher D, Osuchowski F, Aebisher D. Photodynamic therapy for prostate cancer – a narrative review. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 2021. Available online 19 December 2020, 102158.
 2. Bartusik-Aebisher D, Ożóg Ł, Aebisher D. Alternative methods of photodynamic therapy and oxygen consumption measurements—A review. Biomedicine & Pharmacotherapy.2021. Volume 134, February 2021, 111095.
 3. Bartusik-Aebisher D, Chrzanowski G, Bober Z, Aebisher D. An analytical study of Trastuzumab-dendrimer-fluorine drug delivery system in breast cancer therapy in vitro. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2021. Volume 133, 111053.
 4. Bartusik-Aebisher D, Aebisher D, Czmil A, Mazur D. Evaluation of MR relaxation times following trastuzumab treatment of breast cancer cells in a 3D bioreactor. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2020. 77(1): 35-41.
 5. Guz W, Ożóg Ł, Aebisher D, Filip R. The use of magnetic resonance imaging technique and 3D printing in order to develop a three-dimensional fistula model for patients with Crohn’s disease: personalised medicine. Gastroenterology Review. 2020. https://doi.org/10.5114/pg.2020.101629
 6. Bober Z, Pogoda K, Aebisher D, Tabarkiewicz J, Bartusik-Aebisher, D. Contrast-enhanced magnetic resonance imaging of lung cell cultures.Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research. 2020.77(2): 251-258.
 7. Krupka M, Bartusik-Aebisher D, Strzelczyk N, Latos M, Sieroń A, Cieślar G, Aebisher D, Czarnecka M, Kawczyk-Krupka A, Latos W. The role of autofluorescence, photodynamic diagnosis and Photodynamic therapy in malignant tumors of the duodenum. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 2020. 32, 101981.
 8. Kaleta-Richter M, Aebisher D, Jaworska D, Czuba Z, Cieślar G, Krawczyk-Krupka A. The Influence of Hypericin-Mediated Photodynamic Therapy on Interleukin-8 and -10 Secretion in Colon Cancer Cells. Integrative Cancer Therapies. 2020. 19, 1-12.
 9. Domka W, Ożóg Ł, Bartusik-Aebisher D, Aebisher D. Fluorescence diagnostics and photodynamic therapy in cancer. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2020. 77( 4): 517-540.
 10. Ożóg Ł, Domka W, Bartusik-Aebisher D, Aebisher D. Larynx tumor tissue response to photodynamic therapy with Rose Bengal. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2020. 77 (4): 581-586.
 11. Bober Z, Aebisher D, Pogoda K, Pucka M, Tabarkiewicz J, Bartusik-Aebisher D. Measurement of Lycopene Effectiveness on Lung and Kidney Cancer Cells by Quantitative 1H Magnetic Resonance Imaging in vitro. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2020. 77 (4): 541-547.
 12. Tabarkiewicz J, Bartusik-Aebisher D, Aebisher D. MRI as a potential tool for monitoring of therapeutic monoclonal antibody distribution in cancer patientsActa Poloniae Pharmaceutica. Drug Research.2020. 77(3): 383-389.
 13. Bartusik-Aebisher D, Bober Z, Aebisher D. Selected applications of fluorinated MR contrast agents and fluorine containing drugs in medicineActa Poloniae Pharmaceutica. Drug Research.2020. 77(3): 403-410.
 14. Bartusik-Aebisher D, Aebisher D, Czmil A, Mazur D. Trastuzumab efficacy quantified by fluorine-19 magnetic resonance imagingActa Poloniae Pharmaceutica. Drug Research.2020. 77(3): 495-503.
 15. Galiniak S, Biesiadecki M, Aebisher D, Rachel M. Nasal nitric oxide in upper airways in children with asthma and allergicrhinitis. Advances in Medical Sciences. 2020. 65 (1): 127-133.
 16. Aebisher D, Bartusik-Aebisher D, Belh SJ, Ghosh G, Durantini AM, Liu Y, Xu Q, Lyons AM, Greer A. Superhydrophobic Surfaces as a Source of Airborne Singlet Oxygen Through Free Space for Photodynamic Therapy. American Chemical Society Applied Bio Materials. 2020, https://doi.org/10.1021/acsabm.0c00114
 17. Bochynek K, Aebisher D, Gąsiorek M, Cieślar G, Kawczyk-Krupka A. Evaluation of Autofluorescence and Photodynamic Diagnosis in Assessment of Bladder Lesions. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 2020, https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2020.101719
 18. Kawczyk‐Krupka A, Bartusik‐Aebisher D, Latos W, Cieśla R, Sieroń K, Kwiatek S, Oleś P, Kwiatek B, Aebisher D, Krupka M, Wiench R, Skaba D, Olek M, Kasperski J, Czuba Z, Sieroń A. Clinical trials and Basic Research in Photodynamic Diagnostics and Therapies from the Center for Laser Diagnostics and Therapy in Poland. Photochemistry and Photobiology. 2020. https://doi.org/10.1111/php.13243
 19. Bartusik-Aebisher D, Aebisher D, Czmil A, Mazur D. The potential of fluorine 19F in targeted therapy. Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research. 2019, 77(1): 35-41.
 20. Ożóg Ł, Domka W, Truszkiewicz A, Tabarkiewicz J, Aebisher D. Monitoring photodynamic oxygen consumptin by endogenous oxygen contrast MRI. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 2019, 25,492-498.
 21. Kaleta-Richter M, Kawczyk-Krupka A, Aebisher D, Bartusik- Aebisher D, Czuba Z, Cieślar G. The capability and potential of new forms of personalized colon cancer treatment: Immunotherapy and Photodynamic Therapy. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 2019, 25, 253-258.
 22. Tutka P, Mróz K, Mróz T, Buszewicz G, Aebisher D, Bartusik- Aebisher D, Kołodziejczyk P, Łuszczki J. Effects of androsterone on the protective action of various antiepileptic drugs against maximal electroshock-induced seizures in mice. Psychoneuroendocrinology. 2019, 101, 27-34.
 23. Kwaśniak K, Czarnik-Kwaśniak J, Maziarz A, Aebisher D, Zielińska K, Karczmarek- Borowska B, Tabarkiewicz J. Scientific Reports Concerning the Impact of Interleukin-4, Interleukin-10 and Transforming Growth Factor β on Cancer Cells in 2016. Central European Journal of Immunology. 2019, 44, 2.
 24. Bartusik-Aebisher D, Aebisher D, Courtney R, Sobczak A, Bober Z, Podgórski R, Kołodziejczyk P, Tutka P. Applications of cytisine extraction and detection in biological materials for clinical medicine. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2019, 76(5): 797-804
 25. Rachel M, Biesiadecki M, Aebisher D, Galiniak S. Exhaled nitric oxide in pediatric patients with respiratory disease. Journal of Breath Research. 2019, 13(4), 046007.
 26. Galiniak S, Aebisher D, Bartusik-Aebisher D. Health benefits of resveratrol administration. Acta Biochimica Polonica. 2019, 66(1):13-21.
 27. Zaręba M, Sareło P, Kopaczyńska M, Białońska A, Uram Ł, Walczak M, Aebisher D, Wołowiec S. Mixed-Generation PAMAM G3-G0 Megamer as a Drug Delivery System for Nimesulide : Antitumor Activity of the Conjugate Against Human Squamous Carcinoma and Glioblastoma Cells. International Journal of Molecular Sciences. 2019, 20(20).
 28. Podgórska D, Podgórski R, Aebisher D, Dąbrowski P. Takayasu arteritis - epidemiology, pathogenesis, diagnosis and treatment. Journal of Applied Biomedicine. 2019, 17(1): 12-20.
 29. Bartusik-Aebisher D, Aebisher D, Podgórski R, Leksa N. The potential of fluorine 19F in targeted therapy. Acta Poloniae Pharmaceutica in Drug Research. 2019, 76(6): 939-943.
 30. Kubrak T, Czop M, Kołodziej P, Ziaja- Sołtys M, Bogucki J, Makuch- Kocka A, Aebisher D, Kocki, J, Bogucka- Kocka A. The Effect of Furanocoumarin Derivatives on Induction of Apoptosis and Multidrug Resistance in Human Leukemic Cells. Molecules. 2019, 24(9): 1824, 19.
 31. Podgórski R, Aebisher D, Stompor M, Podgórska D, Mazur A. Congenital adrenal hyperplasia: clinical symptoms and diagnostic methods. Acta Biochimica Polonica. 2018, 65(1) 25-33.
 32. Stompor M, Świtalska M, Podgórski R, Uram Ł, Aebisher D, Wietrzyk, J. Synthesis and Biological Evaluation of 4’-O-acetylisoxanthohumol and its Analogues as Antioxidant and Antiproliferative Agents. Acta Biochimica Polonica. 2017, 64(3) 577-583.
 33. Aebisher D, Bartusik-Aebisher D. Differential of Live and Dead Cells by Magnetic Resonance Imaging. Medicinal Chemistry Research. 2017, 26(10) 2221–2224.
 34. Aebisher D, Bartusik-Aebisher D, Tabarkiewicz J. Laser flow cytometry as a tool for the advancement of clinical medicine. Biomedicine and Pharmacotherapy. 2017, 85, 434-443.