Zakład Chorób Zakaźnych

Kierownik: dr hab. n. med. Andrzej Cieśla, prof. UR

dr n. med. Jerzy Sieklucki

dr n. med. Robert Pleśniak

lek. Małgorzata Wajdowicz

lek. Justyna Orzechowska