Zakład Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski

dr n. med. Robert Brodowski

lek. Jan Frańczak 

lek. Anna Zielińska