Zakład Biologii

Kierownik: dr n. biol. Dorota Bądziul

dr hab. n. med. Agnieszka Banaś-Ząbczyk, prof. UR

dr n. med. Aleksander Myszka

Pracownik inżynieryjno-techniczny: mgr Barbara Pikuła 

Pracownik inżynieryjno-techniczny: mgr inż. Anna Sendera