Zakład Biochemii i Chemii Ogólnej

Zakład Biochemii i Chemii Ogólnej

 

Dorota.jpg [104.22 KB]

Kierownik

Dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik- Aebisher, prof.UR

Dyrektor Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych

 

E-mail: dbartusik-aebisher@ur.edu.pl

Telefon: +48 17 8516858

                           

Kontakt:

Zakład Biochemii i Chemii Ogólnej, Instytut Nauk Medycznych

Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Budynek G4, pokój 225, Warzywna 1A, 35-310 Rzeszów

 

Zespół:

dr hab. n. med. Rafał Podgórski, prof. UR, e-mail: rpodgorski@ur.edu.pl

dr n. biol. Sabina Galiniak, e-mail: sgaliniak@ur.edu.pl

dr n. farm. Tomasz Kubrak, e-mail: tkubrak@ur.edu.pl

prof. dr hab. inż. Stanisław Wołowiec, e-mail: swołowiec@ur.edu.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny: mgr Andrii Pozoruk

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA  

Badania w Zakładzie Biochemii i Chemii Ogólnej koncentrują się na syntezie organicznej substancji farmakologicznie czynnych, projektowaniu systemów dostarczania leków, badaniach związków naturalnych, poszukiwaniu biomarkerów stresu oksydacyjnego, biomarkerów nowotworowych, profilu steroidowym płynów ustrojowych oraz poszukiwaniu wydajności nowych substancji wykazujących farmakologiczną czynność przy użyciu metod kinetycznych i termodynamicznych.

Do celów naszych badań należy opracowanie modeli przedklinicznych systemów dostarczania leków wykorzystujących zmodyfikowane przeciwciała monoklonalne do leczenia i wizualizacji na poziomie komórkowym.

Kolejnym celem są badania markerów stresu oksydacyjnego w surowicy pacjentów mające na celu określenie zaburzenia równowagi między generowaniem reaktywnych form i mechanizmami, które są odpowiedzialne za ich eliminację.

Opracowujemy oznaczenia markerów stanu zapalnego i mediatorów procesów zapalnych w płynach ustrojowych. Prowadzimy badania nad związkami pochodzenia naturalnego i syntezą ich pochodnych.

Opracowaliśmy metodę hodowli komórkowej 3D w przepływowym bioreaktorze. Nasze prace obejmują standardowe i innowacyjne zastosowania obrazowania magnetycznym rezonansem jądrowym MRI, spektroskopii magnetycznego rezonansu  MRS,  elektroforezy kapilarnej, magnetycznego rezonansu jądrowego w cieczach NMR,  chromatografii gazowej, chromatografii cieczowej z detekcją masową LC-MS/MS.

zaklad biochemii.jpg [586.88 KB] gc-ms.jpg [42.33 KB]
Zakład Biochemii i Chemii Ogólnej Chromatograf gazowy GC-MS

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Biochemia z elementami chemii ogólnej

 

GRANTY

Grant Narodowego Centrum Nauki (NCN) - Grant OPUS 13 przyznany w grudniu 2017
Tytuł Projektu: „Nowe systemy dostarczania leków - badania MRI”.
Numer: 2017/25/B/ST4/02481
Kierownik Projektu: Dorota Bartusik-Aebisher

 

LISTA PUBLIKACJI

 1. Truszkiewicz A, Bartusik-Aebisher D, Wojtas Ł, Cieślar G, Kawczyk-Krupka A, Aebisher D. Neural Network in the Analysis of the MR Signal as an Image Segmentation Tool for the Determination of T1 and T2 Relaxation Times with Application to Cancer Cell Culture. International Journal of Molecular Sciences. 2023. 24(2):1554.
 2. Micek M, Aebisher D, Surówka J, Bartusik-Aebisher D, Madera M. Applications of T1 and T2 relaxation time calculation in tissue differentiation and cancer diagnostics-a systematic literature review. Frontiers in Oncology. 2022. 24;12:1010643.
 3. Bartusik-Aebisher D, Osuchowski M, Adamczyk M, Stopa J, Cieślar G, Kawczyk- Krupka A, Aebisher D. Advancements in photodynamic therapy of esophageal cancer. Frontiers in Oncology. 2022. 17;12:1024576.
 4. Bartusik-Aebisher D, Żołyniak A, Barnaś E, Machorowska-Pieniążek A, Oleś P, Kawczyk-Krupka A, Aebisher D. The Use of Photodynamic Therapy in the Treatment of Brain Tumors-A Review of the Literature. 2022. 13;27(20):6847.
 5. Bartusik-Aebisher D, Bober Z, Zalejska-Fiolka J, Kawczyk-Krupka A, Aebisher D. Multinuclear MRI in Drug Discovery. Molecules. 2022. 1;27(19):6493.
 6. Gustalik J, Aebisher D, Bartusik-Aebisher D. Photodynamic therapy in breast cancer treatment. Journal Applied Biomedicine. 2022. 20(3):98-105.
 7. Aebisher D, Osuchowski M, Bartusik-Aebisher D, Krupka-Olek M, Dynarowicz K, Kawczyk-Krupka A. An Analysis of the Effects of In Vitro Photodynamic Therapy on Prostate Cancer Tissue by Histopathological Examination and Magnetic Resonance Imaging. International Journal of Molecular Sciences. 2022. 26;23(19):11354.
 8. Truszkiewicz A, Bartusik-Aebisher D, Zalejska-Fiolka J, Kawczyk-Krupka A, Aebisher D. Cellular Lactate Spectroscopy Using 1.5 Tesla Clinical Apparatus. International Journal of Molecular Sciences. 26;23(19):11355.
 9. Mazur A, Koziorowska K, Dynarowicz K, Aebisher D, Bartusik-Aebisher D. Vitamin D and Vitamin D3 Supplementation during Photodynamic Therapy: A Review. 2022. 15;14(18):3805.
 10. Bartusik-Aebisher D, Mielnik M, Cieślar G, Chodurek E, Kawczyk-Krupka A, Aebisher D. Photon Upconversion in Small Molecules. 2022.10;27(18):5874.
 11. Bober Z, Aebisher D, Olek M, Kawczyk-Krupka A, Bartusik-Aebisher D. Multiple Cell Cultures for MRI Analysis. International Journal of Molecular Sciences. 2022. 3;23(17):10109.
 12. Sołtan M, Bartusik-Aebisher D, Aebisher D. The potential of oxygen and nitrogen species-regulating drug delivery systems in medicine. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 2022. 30;10:973080.
 13. Ostańska E, Barnaś E, Bartusik-Aebisher D, Dynarowicz K, Szpunar M, Skręt-Magierło J, Aebisher D. Histopathological Analysis of the Effect of Photodynamic Action on Post-Chemotherapy Excised Breast Cancer Tissue. Medicina (Kaunas). 2022. 25;58(6):700.
 14. Bober Z, Bartusik-Aebisher D, Aebisher D. Application of Dendrimers in Anticancer Diagnostics and Therapy. 2022. 18;27(10):3237.
 15. Mazur A, Koziorowska K, Dynarowicz K, Aebisher D, Bartusik-Aebisher D. Photodynamic Therapy for Treatment of Disease in Children-A Review of the Literature. Children. 2022. 10;9(5):695.
 16. Osuchowski M, Aebisher D, Bartusik-Aebisher D, Krupka-Olek M, Dynarowicz K, Przygoda M, Kawczyk-Krupka A. Photodynamic Therapy-Adjunctive Therapy in the Treatment of Prostate Cancer. 2022. 28;12(5):1113.
 17. Latos W, Aebisher D, Latos M, Krupka-Olek M, Dynarowicz K, Chodurek E, Cieślar G, Kawczyk-Krupka A. Colonoscopy: Preparation and Potential Complications. 2022. 18;12(3):747.
 18. Kubrak TP, Kołodziej P, Sawicki J, Mazur A, Koziorowska K, Aebisher D. Some Natural Photosensitizers and Their Medicinal Properties for Use in Photodynamic Therapy. 2022. 10;27(4):1192.
 19. Kubrak T, Karakuła M, Czop M, Kawczyk-Krupka A, Aebisher D. Advances in Management of Bladder Cancer-The Role of Photodynamic Therapy. 2022. 23;27(3):731.
 20. Guz W, Ożóg Ł, Aebisher D, Filip R. The use of magnetic resonance imaging technique and 3D printing in order to develop a three-dimensional fistula model for patients with Crohn's disease: personalised medicine. Przegląd Gastroenterologiczny. 2021. 16(1):83-88.
 21. Bartusik-Aebisher D, Ożóg Ł, Aebisher D. Alternative methods of photodynamic therapy and oxygen consumption measurements - A review. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2021. 134:111095.
 22. Ostańska E, Aebisher D, Bartusik-Aebisher D. The potential of photodynamic therapy in current breast cancer treatment methodologies. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2021. 137:111302.
 23. Olek M, Machorowska-Pieniążek A, Stós W, Kalukin J, Bartusik-Aebisher D, Aebisher D, Cieślar G, Kawczyk-Krupka A. Photodynamic Therapy in Orthodontics: A Literature Review. 2021. 14;13(5):720.
 24. Pękala A, Filip R, Aebisher D. Anti-Drug Antibodies in Patients with Inflammatory Bowel Diseases Treated with Biosimilar Infliximab: A Prospective Cohort Study. Journal of Clinical Medicine. 2021.16;10(12):2653.
 25. Bartusik-Aebisher D, Ożóg Ł, Aebisher D. Alternative methods of photodynamic therapy and oxygen consumption measurements—A review. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2021. Volume 134, February 2021, 111095.
 26. Osuchowski M, Bartusik-Aebisher D, Osuchowski F, Aebisher D. Photodynamic therapy for prostate cancer– a narrative review. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 2021. Available online 19 December 2020, 102158.
 27. Bartusik-Aebisher D, Chrzanowski G, Bober Z, Aebisher D. An analytical study of Trastuzumab-dendrimer-fluorine drug delivery system in breast cancer therapy in vitro. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2021. Volume 133, 111053.
 28. Bartusik-Aebisher D, Aebisher D, Czmil A, Mazur D. Evaluation of MR relaxation times following trastuzumab treatment of breast cancer cells in a 3D bioreactor. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2020. 77(1): 35-41.
 29. Bartusik-Aebisher D. Trastuzumab-dendrimer-fluorine drug delivery system. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2020. 77( 2): 331-341.
 30. Bober Z, Pogoda K, Aebisher D, Tabarkiewicz J, Bartusik-Aebisher, D. Contrast-enhanced magnetic resonance imaging of lung cell cultures.Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research. 2020.77(2): 251-258.
 31. Krupka M, Bartusik-Aebisher D, Strzelczyk N, Latos M, Sieroń A, Cieślar G, Aebisher D, Czarnecka M, Kawczyk-Krupka A, Latos W. The role of autofluorescence, photodynamic diagnosis and Photodynamic therapy in malignant tumors of the duodenum. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 2020. 32, 101981.
 32. Kaleta-Richter M, Aebisher D, Jaworska D, Czuba Z, Cieślar G, Krawczyk-Krupka A. The Influence of Hypericin-Mediated Photodynamic Therapy on Interleukin-8 and -10 Secretion in Colon Cancer Cells. Integrative Cancer Therapies. 2020. 19: 1-12.
 33. Domka W, Ożóg Ł, Bartusik-Aebisher D, Aebisher D. Fluorescence diagnostics and photodynamic therapy in cancer. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2020. 77( 4): 517-540.
 34. Ożóg Ł, Domka W, Bartusik-Aebisher D, Aebisher D. Larynx tumor tissue response to photodynamic therapy with Rose Bengal. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2020. 77 (4): 581-586.
 35. Bober Z, Aebisher D, Pogoda K, Pucka M, Tabarkiewicz J, Bartusik-Aebisher D. Measurement of Lycopene Effectiveness on Lung and Kidney Cancer Cells by Quantitative 1H Magnetic Resonance Imaging in vitro. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2020. 77 (4): 541-547.
 36. Tabarkiewicz J, Bartusik-Aebisher D, Aebisher D. MRI as a potential tool for monitoring of therapeutic monoclonal antibody distribution in cancer patients. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research.2020. 77(3): 383-389.
 37. Bartusik-Aebisher D, Bober Z, Aebisher D. Selected applications of fluorinated MR contrast agents and fluorine containing drugs in medicine. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research.2020. 77(3): 403-410.
 38. Bartusik-Aebisher D, Aebisher D, Czmil A, Mazur D. Trastuzumab efficacy quantified by fluorine-19 magnetic resonance imaging. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research.2020. 77(3): 495-503.
 39. Chmiel Z, Żal M, Więch P, Bazaliński D, Sałacińska I, Bartusik-Aebisher D, Binkowska-Bury M. Hypertension and selected indicators of health assessment in a population of 19-year-old men subject to military qualifications. Medicine(Baltimore). 2020.99(22): e20398.
 40. Galiniak S, Biesiadecki M, Aebisher D, Rachel M. Nasal nitric oxide in upper airways in children with asthma and allergicrhinitis. Advances in Medical Sciences. 2020. 65 (1): 127-133.
 41. Aebisher D, Bartusik-Aebisher D, Belh SJ, Ghosh G, Durantini AM, Liu Y, Xu Q, Lyons AM, Greer A. Superhydrophobic Surfaces as a Source of Airborne Singlet Oxygen Through Free Space for Photodynamic Therapy. American Chemical Society Applied Bio Materials. 2020, https://doi.org/10.1021/acsabm.0c00114
 42. Czarnik-Kwaśniak, Kwaśniak K, Tutaj K, Filiks I, Uram Ł, Stompor M, Wołowiec S. Glucoheptoamidated polyamidoamine PAMAM G3 dendrimer as a vehicle for succinate linked doxorubicin : enhanced toxicity of DOX against grade IV glioblastoma U-118 MG cells. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2020,  55, 101424.
 43. Bartusik-Aebisher D. Trastuzumab-dendrimer-fluorine drug delivery system. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2020. 77(2): 331-341.
 44. Kawczyk‐Krupka A, Bartusik‐Aebisher D, Latos W, Cieśla R, Sieroń K, Kwiatek S, Oleś P, Kwiatek B, Aebisher D, Krupka M, Wiench R, Skaba D, Olek M, Kasperski J, Czuba Z, Sieroń A. Clinical trials and basic research in photodynamic diagnostics and therapies from the Center for Laser Diagnostics and Therapy in Poland. Photochemistry and Photobiology. 2020. 96(3): 539-549.
 45. Bober Z, Pogoda K, Aebisher D, Tabarkiewicz J, Bartusik-Aebisher, D. Contrast-enhanced magnetic resonance imaging of lung cell cultures. Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research. 77(2): 251-258.
 46. Bartusik-Aebisher D, Bober Z, Aebisher D. Selected applications of fluorinated MR contrast agents and fluorine containing drugs in medicine. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 77(3): 403-410.
 47. Bartusik-Aebisher D, Aebisher D, Czmil A, Mazur D. Trastuzumab efficacy quantified by fluorine -19 magnetic resonance imaging. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2020. 77(3): 495-503.
 48. Tabarkiewicz J, Bartusik-Aebisher D, Aebisher D. MRI as a potential tool for monitoring of therapeutic monoclonal antibody distribution in cancer patients. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2020. 77(3): 383-389.
 49. Bartusik-Aebisher D, Aebisher D, Czmil A, Mazur D. Evaluation of MR relaxation times following trastuzumab treatment of breast cancer cells in a 3D bioreactor. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2020. 77(1): 35-41.
 50. Bartusik-Aebisher D, Aebisher D, Courtney Ryan J, Sobczak A, Bober Z, Podgórski R, Kołodziejczyk P, Tutka P. Applications of cytisine extraction and detection in biological materials for clinical medicine. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2019. 76(5): 797-804.
 51. Bartusik-Aebisher D, Aebisher D, Podgórski R, Leksa N. The potential of fluorine 19F in targeted therapy. Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research. 2019. 76(6): 939-943.
 52. Tutka P, Mróz K, Mróz T, Buszewicz G, Aebisher D, Bartusik- Aebisher D, Kołodziejczyk P, Łuszczki J. Effects of androsterone on the protective action of various antiepileptic drugs against maximal electroshock-induced seizures in mice. Psychoneuroendocrinology. 2019, 101, 27-34.
 53. Szuster M, Uram Ł, Filipowicz-Rachwał A, Wołowiec S, Wałajtys-Rode E. Evaluation of the localization and biological effects of PAMAM G3 dendrimer-biotin/pyridoxal conjugate as HaCaT keratinocyte targeted nanocarrier. Acta Biochimica Polonica. 2019, 66, 2767.
 54. Rachel M, Biesiadecki M, Aebisher D, Galiniak S. Exhaled nitric oxide in pediatric patients with respiratory disease. Journal of Breath Research. 2019, 13(4), 046007.
 55. Galiniak S, Aebisher D, Bartusik-Aebisher D. Health benefits of resveratrol administration. Acta Biochimica Polonica. 2019, 66(1):13-21.
 56. Czop M, Bogucka-Kocka A, Kubrak T, Knap-Czop K, Makuch-Kocka A, Gałkowski D, Wawer J, Kocki T, Kocki J. Imaging Flow Cytometric Analysis of Stilbene-Dependent Apoptosis in Drug Resistant Human Leukemic Cell Lines.   Molecules. 2019, 24, 10, 1896.
 57. Zaręba M, Sareło P, Kopaczyńska M, Białońska A, Uram Ł, Walczak M, Aebisher D, Wołowiec S. Mixed-Generation PAMAM G3-G0 Megamer as a Drug Delivery System for Nimesulide : Antitumor Activity of the Conjugate Against Human Squamous Carcinoma and Glioblastoma Cells. International Journal of Molecular Sciences. 2019, 20(20).
 58. Podgórska D, Podgórski R, Aebisher D, Dąbrowski P. Takayasu arteritis - epidemiology, pathogenesis, diagnosis and treatment. Journal of Applied Biomedicine. 2019, 17(1): 12-20.
 59. Bartusik-Aebisher D, Aebisher D, Podgórski R, Leksa N. The potential of fluorine 19F in targeted therapy. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2019, 76(6): 939-943.
 60. Kubrak T, Czop M, Kołodziej P, Ziaja- Sołtys M, Bogucki J, Makuch- Kocka A, Aebisher D, Kocki, J, Bogucka- Kocka A. The Effect of Furanocoumarin Derivatives on Induction of Apoptosis and Multidrug Resistance in Human Leukemic Cells. Molecules. 2019, 24(9): 1824, 19.
 61. Zaręba M, Sareło P, Kopaczyńska M, Białońska A, Uram Ł, Walczak M, Aebisher D, Wołowiec S. Mixed-Generation PAMAM G3-G0 Megamer as a Drug Delivery System for Nimesulide : Antitumor Activity of the Conjugate Against Human Squamous Carcinoma and Glioblastoma Cells. International Journal of Molecular Sciences. 2019, 20, 20, 499.
 62. Uram Ł, Filipowicz-Rachwał A, Misiorek M, Winiarz A, Wałajtys-Rode E, Wołowiec S. Synthesis and Different Effects of Biotinylated PAMAM G3 Dendrimer Substituted with Nimesulide in Human Normal Fibroblasts and Squamous Carcinoma Cells. Biomolecules.  2019, 9,9, 437.
 63. Szmuc K, Kus-Liśkiewicz M, Szyller Ł, Szmuc D, Stompor M, Zawlik I, Ruman T, Wołowiec S, Cebulski J. Silver nanoparticles deposited on calcium hydrogenphosphate - silver phosphate matrix; biological activity of the composite. Polish Journal of Chemical Technology. 2019,. 21, 2, 6-13.
 64. Galiniak S, Biesiadecki M, Czubat B, Bartusik-Aebisher D. Przeciwglikacyjne właściwości kurkuminy. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 2019, 73, 182-188.
 65. Podgórski R, Aebisher D, Stompor M, Podgórska D, Mazur A. Congenital adrenal hyperplasia: clinical symptoms and diagnostic methods. Acta Biochimica Polonica. 2018, 65(1) 25-33.
 66. Galiniak S, Patrycja Krawczyk-Marć I, Wawrzyniak A, Orkisz S. Apoptoza chondrocytów w przebiegu osteoartrozy. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 2018, 72,875-883.
 67. Stompor M, Świtalska M, Podgórski R, Uram Ł, Aebisher D, Wietrzyk, J. Synthesis and Biological Evaluation of 4’-O-acetylisoxanthohumol and its Analogues as Antioxidant and Antiproliferative Agents. Acta Biochimica Polonica. 2017, 64(3) 577-583.
 68. Aebisher D, Bartusik-Aebisher D. Differential of Live and Dead Cells by Magnetic Resonance Imaging. Medicinal Chemistry Research. 2017, 26(10) 2221–2224.
 69. Dresler S, Rutkowska E, Bednarek W, Stanisławski G, Kubrak T. Selected secondary metabolites in Echium vulgare L. populations from nonmetalliferous and metalliferous areas. Phytochemistry. 2017, 133, 4-14.
 70. Aebisher D, Bartusik-Aebisher D, Tabarkiewicz J. Laser flow cytometry as a tool for the advancement of clinical medicine. Biomedicine and Pharmacotherapy. 2017, 85, 434-443.
 71. Stompor M, Podgórski RP. Floretyna - metody otrzymywania oraz aktywność biologiczna. Endokrynologia Pediatryczna. 2017, 16, supl. 16,  74-75.
 72. Stompor M, Uram Ł, Podgórski R. In Vitro Effect of 8-Prenylnaringenin and Naringenin on Fibroblasts and Glioblastoma Cells-Cellular Accumulation and Cytotoxicity. Molecules. 2017, 22, iss. 7, 1092.
 73. Kubrak T, Bogucka-Kocka A, Komsta Ł, Załuski D, Bogucki J, Galkowski D, Kaczmarczyk R, Feldo M, Cioch M, Kocki J. Modulation of Multidrug Resistance Gene Expression by Coumarin Derivatives in Human Leukemic Cells. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2017,