Pracownia Dydaktyki Medycznej i Ewaluacji Wiedzy

Kierownik: dr hab. n. wet. Agata Wawrzyniak, prof. UR

dr Krzysztof Gargasz

mgr inż. Marek Biesiadecki

mgr Anna Kamińska