Pracownia Dydaktyki Medycznej i Ewaluacji Wiedzy

Kierownik: dr hab. n. wet. Agata Wawrzyniak, prof. UR

dr Krzysztof Gargasz

dr n. o zdr.  inż. Marek Biesiadecki

mgr Anna Kamińska

ul. Leszka Czarnego 4,

35 - 615 Rzeszów

budynek A5

tel. 17 851 8902