Pracownia Rehabilitacji

Kierownik: dr n. med. Grzegorz Przysada

dr n. med. Joanna Grzegorczyk 

mgr  Magdalena Kołodziej