Pracownia Rehabilitacji

Kierownik: dr n. med. Grzegorz Przysada

dr n. med. Joanna Grzegorczyk

dr n. o zdr.  Magdalena Kołodziej