Pracownia Nauk Społecznych

Kierownik: dr n. społ. Małgorzata Nagórska

dr n. biol. Krzysztof Gargasz

dr n. rol. Adam Sidor

dr n. społ. Bernard Sozański

mgr Małgorzata Wąsacz