Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej i Epigenetyki Klinicznej

Kierownik: dr n. med. Marek Cieśla

dr n. med. Natalia Frączek - Chudzik

dr n.med. Paweł Wołkow