Katedra Ginekologii i Położnictwa

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał-Kolarz

prof. dr hab. n. med. Joanna Skręt –Magierło

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kluz

dr hab. n. med. Bogdan Obrzut, prof. UR

dr hab. n. med. Tomasz Łoziński, prof. UR

dr n. med. Katarzyna Kalandyk- Osinko

dr n. med. Olimpia Mora-Janiszewska

lek. Adam Mrozek

lek. Edyta Stącel

lek. Maciej Naróg