Dokumenty

Regulamin zajęć dydaktycznych z chorób wewnętrznych

Regulamin przedmiotu Choroby wewnętrzne

Regulamin zajęć klinicznych INM UR

Regulamin zajęć klinicznych INM UR.pdf [69.57 KB]

Zasady przeprowadzania egzaminów z chorób wewnętrznych

Zasady przeprowadzania egzaminów końcowych z przedmiotu choroby wewnętrzne

Sylabus - dostępny jest TUTAJ