Sekretariat

  • Sekretariat

mgr Karina Ukraińska

e-mail: inm@ur.edu.pl

tel. 17 872 1145

  • Działalność naukowa

mgr Snizhana Ianenko

e-mail: sianenko@ur.edu.pl

tel. 17 851 6886

  • Przewody doktorskie

mgr Karolina Firlit - Mlaś

e- mail: kfirlit@ur.edu.pl

tel. 17 851 6891

 

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Nauk Medycznych
ul. Warzywna 1a, 35-310 Rzeszów