O Instytucie

Instytut Nauk Medycznych rozpoczął swoją działalność 1 października 2019 roku na mocy Uchwały nr 469/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. Obecnie działa w oparciu o Statut Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. przyjęty na podstawie Uchwały nr 505/11/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z późniejszymi zmianami z dnia 28 listopada 2019 r.

Obecnie strukturę Instytutu Nauk Medycznych tworzą:

 • Katedra Chorób Wewnętrznych,
 • Katedra Ginekologii i Położnictwa,
 • Katedra Nauk Morfologicznych,
 • Katedra Pediatrii,
 • Zakład Biochemii i Chemii Ogólnej,
 • Zakład Biologii, Zakład Chirurgii,
 • Zakład Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,
 • Zakład Chorób Zakaźnych,
 • Zakład Dermatologii,
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej,
 • Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej,
 • Zakład Fotomedycyny i Chemii Fizycznej,
 • Zakład Fizjologii Człowieka,
 • Zakład Genetyki Ogólnej i Klinicznej,
 • Zakład Hematologii,
 • Zakład Immunologii Człowieka,
 • Zakład Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii,
 • Zakład Medycyny Sądowej i Prawa Medycznego,
 • Zakład Mikrobiologii,
 • Zakład Neurologii,
 • Zakład Onkologii, Radioterapii i Medycyny Translacyjnej,
 • Zakład Ortopedii i Traumatologii,
 • Zakład Otolaryngologii,
 • Zakład Patofizjologii Człowieka,
 • Zakład Psychiatrii,
 • Pracownia Biologii Molekularnej Nowotworów i Badań Translacyjnych,
 • Pracownia Dydaktyki Medycznej i Ewaluacji Wiedzy,
 • Pracownia Medycyny Rodzinnej, Pracownia Nauk Społecznych,
 • Pracownia Neurochirurgii,
 • Pracownia Okulistyki,
 • Pracownia Rehabilitacji

W ramach Instytutu Nauk Medycznych prowadzone są następujące kierunki:

- Analityka medyczna - 5- letnie jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim

- Elektroradiologia – studia I stopnia licencjackie stacjonarne,

- Kierunek lekarski – 6-letnie jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne, studia prowadzone w języku polskim jak i angielskim (tryb stacjonarny)

Studia I stopnia na kierunku Elektroradiologia kończą się uzyskaniem stopnia inżyniera. Studia na kierunku lekarskim trwają 6 lat i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego lekarza. Po uzyskaniu tytułu istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych lub w Szkole Doktorskiej.

Baza kliniczna gdzie Studenci odbywają zajęcia to m.in.:

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
 • Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie,
 • Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o.,
 • Podkarpackie Centrum Chorób Płuc.

Instytut Nauk Medycznych to prężnie rozwijająca się jednostka. W Instytucie prowadzona jest działalność naukowa w ramach dyscypliny nauki medyczne.

Jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych.