Studenckie Koło Psychiatrii

 

koo-psych-v3.jpg [174.13 KB]       Studenckie Koło Psychiatrii Uniwersytetu Rzeszowskiego 
                                                                  zostało powołane przy Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych
                                                                  Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Opiekunem Naukowym Koła jest dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz, a jego członkami studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Praca Koła koncentruje się na prowadzeniu działalności badawczej we współpracy z pracownikami Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań, innymi Uczelniami Medycznymi w Polsce, a także za granicą.

W ramach organizowanych spotkań dyskusyjnych i seminariów członkowie Koła mają możliwość pogłębiania interesujących ich zagadnień z obszaru psychiatrii dorosłych oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przygotowywania do udziału w konferencjach specjalistycznych oraz opracowywania artykułów naukowych.

Celem działalności Koła jest:

  • pogłębianie wiedzy i zainteresowań z zakresu zaburzeń funkcji organizmu człowieka na tle chorób psychicznych prowadzących do powstania stanów patologicznych,
  • pogłębianie wiedzy i zainteresowań z zakresu różnych dziedzin medycyny,
  • prowadzenie działalności badawczej, działalności badawczej klinicznej i analizy uzyskanych wyników,
  • przygotowanie studentów do prezentacji zebranych wyników i danych klinicznych na zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych,
  • przygotowanie studentów do publikowania prac naukowych w literaturze medycznej.

 

Siedziba:

Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych
ul. Warzywna 1A
Budynek G4
35-310 Rzeszów