Studenckie Koło Patofizjologii „Nefron”

 

Studenckie Koło Patofizjologii „Nefron”
Studenckie Koło Patofizjologii „Nefron”
 zostało założone w październiku 2018 roku przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członkami koła są studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie koło liczy sobie 23 członków.

Opiekunem koła jest dr n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska. – Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie im. Św. Jadwigi Królowej.

Działalność Koła opiewa się na wiedzy i zainteresowań z zakresu fizjologii i patofizjologii człowieka, prowadzenie działalności badawczej, działalności badawczej laboratoryjnej i analizy uzyskanych wyników, oraz przygotowanie studentów do prezentacji zebranych wyników i danych klinicznych na zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych, i do publikowania prac naukowych w literaturze medycznej.

Do głównych celów SKNP „Nefron”, należą:

  • Poszerzanie wiedzy z zakresu wybranych dziedzin medycyny;
  • Studiowanie specjalistycznej literatury;
  • Badania naukowe i laboratoryjne w ramach współpracy z wybranymi pracownikami naukowymi Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Człowieka Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, innymi Zakładami Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz innymi Uczelniami Medycznymi w kraju i za granicą;
  • Spotkania dyskusyjne, seminaria, referaty, własne opracowania artykułów naukowych;
  • Współpracę z innymi organizacjami i Kołami Naukowymi;
  • Wystąpienia na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych;
  • Rozwój zainteresowań naukowych i kwalifikacji zawodowych członków Koła;
  • Czynny udział w życiu codziennym uczelni i pobudzanie aktywności wśród studentów;
  • Promowanie Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w kraju i za granicą

 

Siedziba koła
Katedra Fizjologii i Patofizjologii
Kopisto 2a
35-359 Rzeszów

Strona na facebooku