Studenckie Koło Naukowe "Młoda Elektroradiologia"

Opiekun Koła: dr n. o zdr.  Aneta Wojtasik

Przewodnicząca Koła: Dominika Bać,  dominika.bac00@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe (SKN) Młoda Elektroradiologia utworzono w roku 2013 przy Katedrze Elektroradiologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Inicjatorem była studentka DominikaPazdan. Koło rozpoczęło bardzo aktywną działalność przede wszystkim organizując coroczną konferencje naukowo-szkoleniową Młoda Elektroradiologia (pierwsze w Polsce takieprzedsięwzięcie z zakresu radiologii dla studentów). Z czasem rozszerzyło swoją działalność organizując kolejne imprezy, aktywnie uczestnicząc w konferencjach naukowych a także realizując projekty badawcze i publikując ich rezultaty w prasie naukowej. SKN Młoda Elektroradiologia od kilku lat zdobywa prestiżowe nagrody będąc najbardziej aktywnym elektroradiologicznym studenckim, naukowym kołem w Polsce. Kolejne przewodniczące Koła to studentki: Dominika Pazdan, Faustyna Świętoń, Małgorzata Król, Agata Piechota, Ewelina Warchoł i Dominika Bać. Opiekę nad Kołem sprawowali, w różnych okresach czasu, dr med. Jan Gawełko, dr n. o zdr. Aleksandra Pusz-Sapa, dr n. o zdr. Joanna Sobczyk, dr n. o zdr. Greta Gaweł i dr n. o zdr. Aneta Wojtasik. Cały czas honorowym patronem Koła jest prof. med. Andrzej Urbanik, który wspiera jego działalność.

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/skn.mloda.elektroradiologia