Studenckie Koło Naukowe Hematologii

 

foto Kolo.png [34.58 KB] SKNHematologii Uniwersytetu Rzeszowskiego zostało powołane
przy Klinice Hematologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 
im. F. Chopina w Rzeszowie i Instytucie Nauk Medycznych
w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Opiekunem naukowym Koła jest prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz. 

Koło naukowe tworzą studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego, a w chwili obecnej liczy ono 15 członków.

Celem działalności SKN Hematologii jest pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu hematologii, rozwijanie działalności naukowej studentów, a także promowanie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim w kraju i za granicą.

W ramach działalności SKN Hematologii członkowie zdobywają i rozpowszechniają informację z zakresu hematologii i nauk pokrewnych, uczestniczą w przeprowadzanych badaniach naukowych, jak również reprezentują Uniwersytet Rzeszowski na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, gdzie prezentują osiągnięcia Koła.

3 miejsce pracy Hematologicznego SKN -1.jpg [205.38 KB]


Siedziba:
Instytut Nauk Medycznych

Ul. Warzywna 1A
Budynek G4
35-310 Rzeszów