Studenckie Koło Naukowe Fizjologii „NEURON”

 

Koło jest organizacją studencką zrzeszającą studentów zainteresowanych tematyką fizjologii człowieka.  
Ze względu na zróżnicowane zainteresowania, w ramach koła działają dwie sekcje:

  • Neuroscience team
  • VO2max team

SKNF „NEURON” realizuje swoje cele poprzez organizację seminariów i warsztatów oraz aktywny udział studentów w badaniach naukowych i przygotowywaniu opracowań naukowych. Działalność w kole umożliwia poszerzanie horyzontów, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności oraz ich wymianę poprzez kontakt z innymi studentami oraz naukowcami w kraju i za granicą (udział w szkoleniach i konferencjach).

 

Opiekunowie koła: dr hab. n. med. Magdalena Sowa-Kućma, prof. UR; mgr inż. Patrycja Pańczyszyn-Trzewik