Studenckie Koło Naukowe Endokrynologii i Medycyny Nuklearnej

 

Studenckie Koło Naukowe Endokrynologii i Medycyny Nuklearnej od marca 2022 zrzesza studentów Kierunku Lekarskiego, zainteresowanych ową tematyką. Koło działa przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej i Ośrodkiem Dializoterapii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.

Cykliczne spotkania Koła pozwalają jego członkom na poszerzenie swojej wiedzy teoretycznej poprzez przygotowywanie prezentacji na temat danej jednostki chorobowej, aktywną dyskusję po każdym wystąpieniu czy wysłuchanie prelekcji naszego Opiekuna. Bardzo ważnym elementem w pracy lekarza jest umiejętność przekształcenia zdobytej wiedzy książkowej w praktyczną, co również staramy się umożliwić członkom Koła! Dzięki współpracy ze Szpitalem Klinicznym, można regularnie uczestniczyć w pracy na oddziale, Poradni Endokrynologicznej czy Pracowni Medycyny Nuklearnej.

SKN Endokrynologii i Medycyny Nuklearnej wspiera również działalność naukową. Niejednokrotnie członkowie Koła mieli zaszczyt reprezentować Uniwersytet Rzeszowski na konferencjach naukowych o zakresie ogólnopolskim, a nawet na arenie międzynarodowej. Kilka razy w roku mamy okazję uczestniczyć w spotkaniach Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, gdzie z bliska poznajemy najciekawsze przypadki z podkarpackich szpitali oraz wymieniamy poglądy z specjalistami endokrynologii oraz endokrynologii dziecięcej naszego regionu.

Dzięki zaangażowaniu naszego Opiekuna, jesteśmy włączani w pisanie prac naukowych oraz prowadzenie badań klinicznych. Późniejsze efekty prezentowane są na studenckich konferencjach naukowych co oswaja nas z wystąpieniami publicznymi i pozwala nabrać pewności siebie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Studenckiego Koła Naukowego Endokrynologii i Medycyny Nuklearnej! Przyjmujemy wszystkich chętnych, już po skończeniu III roku kierunku lekarskiego.

Opiekun Koła: dr n.med. Mariusz Partyka
Przewodnicząca Koła: Julia Inglot