Studenckie Koło Immunologiczne

 

Studenckie Koło Immunologiczne zostało powołane w kwietniu 2018 roku przy Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członkami tego stowarzyszenia są studenci kierunku lekarskiego, a w chwili obecnej Koło liczy około 15 członków.

Opiekunem Naukowym SKI jest Prof. dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz – Kierownik Zakładu Immunologii Człowieka, Dyrektor Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych.

Studenckie Koło Immunologii zrzesza studentów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę oraz są zainteresowani działaniem i zaburzeniami układu immunologicznego człowieka.

Głównymi celami działalności SKI jest:

  • pogłębianie wiedzy i zainteresowań z zakresu immunologii;
  • działalność badawcza na podstawie prac laboratoryjnych i analiz uzyskanych wyników;
  • działalność badawcza w oparciu o fachową literaturę i analizę uzyskanych wyników;
  • prezentacja uzyskanych danych podczas krajowych i międzynarodowych konferencji;
  • przygotowanie studentów do publikowania prac naukowych w periodykach naukowych o tematyce medycznej
  • integracja środowiska studentów kierunków medycznych zainteresowanych immunologią.

 

Siedziba:

Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych
Ul. Warzywna 1A
Budynek G4
35-310 Rzeszów