Studenckie Koło Anatomiczne

Studenckie Koło Anatomiczne

 

Opiekun: dr n. med Krzysztof Balawender

Przewodnicząca: stud. Angelika Wiatr

 

Głównym celem działalności Koła Naukowego jest rozwój zainteresowań studentów oraz pogłębienie ich wiadomości z zakresu anatomii prawidłowej oraz klinicznej człowieka.

Obecne działania SKN skupiają się wokół preparowania wybranych struktur anatomicznych, a także spotkań, w trakcie których studenci prezentują opracowane zgodnie z ich zainteresowaniami zagadnienia, najczęściej dotyczące anatomii klinicznej. Spotkania członków Koła odbywają się w ramach działalności Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Anatomicznego.

Uczestnictwo w Anatomicznym Kole Naukowym umożliwia również szanse naukowego rozwoju poprzez  czynny udział w tworzeniu publikacji dotyczących szeroko pojętej tematyki morfologicznej oraz uczestnictwo w sympozjach SKN Uczelni Medycznych.