Studenckie „Histologiczne” Koło Naukowe

 

Studenckie „Histologiczne” Koło Naukowe przy Pracowni Histologii i Embriologii

 

Kierownik jednostki organizacyjnej: 

Dr hab. n. wet. Agata Wawrzyniak, prof. UR

Opiekun Koła: 

Dr hab. n. wet. Agata Wawrzyniak, prof. UR

 

Przewodniczący Koła: 

Kłosowicz Maksymilian - lekarski II rok

e-mail: medical.club.ur@gmail.com

 

Histologia i embriologia, jako dziedzina nauki wydaje się być obszarem wiedzy dobrze zbadanym, ale pomimo pozorów wciąż istnieje wiele aspektów, które wymagają dalszych badań. Znajomość histologii, kompilacja technik oraz umiejętne wykorzystywanie wielu modeli badawczych pozwala na pełne analizy w prowadzonych projektach naukowych. Studenckie „Histologiczne” Koło Naukowe, rozpoczęło swoją działalność w październiku 2019r. i obecnie liczy 7 członków, spośród Studentów II roku Kierunku Lekarskiego, Kolegium Nauk Medycznych UR w Rzeszowie. Od chwili powstania Koła Naukowego,  Studenci aktywnie włączyli się w działalność naukową Pracowni Histologii i Embriologii.   W trakcie spotkań Koła Naukowego, Studenci zapoznali się z pracą w laboratorium oraz zostali przeszkoleni w rutynowych technikach, stosowanych w histologii. Podczas zebrań naukowych Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Histochemików                          i Cytochemików (PTHiC), Studenci wygłosili prace dotyczące wpływu alkoholu na neuroglej w czasie adolescencji. Ponadto są w trakcie realizacji części doświadczalnej do pracy o wpływie alkoholu na OUN, oraz przygotowują materiały do publikacji na temat wpływu adropiny na działanie w OUN. 

Głównym nurtem badań Pracowni Histologii i Embriologii, a tym samym Studenckiego Koła Naukowego jest ocena stopnia demielinizacji u pacjentów cierpiących na chorobę alkoholową oraz uzależnionych od środków psychoaktywnych. Przy użyciu dostępnych technik histologicznych przygotowywane są preparaty mózgowia alkoholików, w celu prześledzenia zmian w strukturze neurogleju oraz analizy stopnia demielinizacji neuronów, zależnej od zaawansowania choroby alkoholowej. Podsumowaniem efektów analiz obejmujących wyniki przeprowadzonych projektów badawczych, będzie udział w 57 Sympozjum PTHiC, które odbędzie w Bydgoszczy w dniach 7-9 września 2020r.

 

Lista członków:

Bednarz Karol

Bukała Martyna

Gardzińska Marta;

Inglot Julia

Inglot Jadwiga

Kłosowicz Maksymilian

Wróbel Konrad