Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe

 

Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe zostało powołane 23.11.2016 przy Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członkami Koła są studenci kierunku lekarskiego Wydziału Medycznego, a także studenci studiujący na innych kierunkach Uniwersytetu Rzeszowskiego. W chwili obecnej Koło liczy 27 członków.

Opiekunem naukowym ISKN jest Prof. dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz.

Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe zrzesza studentów pragnących pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania z zakresu zaburzeń funkcji organizmu człowieka na tle:

 • genetycznym,
 • fizjologicznym,
 • immunologicznym,
 • patomorfologicznym,
 • innym – wybranym – prowadzącym do powstawania stanów patologicznych.

Główne cele ISKN

 • Pogłębianie wiedzy i zainteresowań z zakresu immunologii, genetyki i nauk pokrewnych;
 • Prowadzenie działalności badawczej w oparciu o literaturę i analizy uzyskanych wyników;
 • Prowadzenie działalności badawczej w oparciu o prace laboratoryjne i analizy uzyskanych wyników;
 • Przygotowanie studentów do prezentacji zebranych wyników i danych klinicznych na zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych;
 • Przygotowanie studentów do publikowania prac naukowych w literaturze medycznej;
 • Praca z praktykującymi lekarzami:
  – obserwacje procesu wywiadu, diagnozy i podejść terapeutycznych w wybranych przypadkach;
  – obserwacje operacji, diagnostyki specjalistycznej i zabiegów chirurgicznych.

Siedziba

Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych
Ul. Warzywna 1A
Budynek G4
35-310 Rzeszów


Witryna na Facebook’u

https://web.facebook.com/Interdyscyplinarne-Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-1142377215876395/


Dokumenty do pobrania

Zarząd ISKN

Regulamin ISKN

Statut ISKN