DZIEŃ 2

Klaudia Nawrot, Agnieszka Ewa Stępień, Ewelina Polak

"Dereń jadalny – źródło związków o wysokiej aktywności biologicznej "

 

Aleksandra Suszyło, Mateusz Piękoś, Paulina Paduch

"Brachyterapia w leczeniu nowotworów płuc - planowanie leczenia"

 

Marcelina Kozicka, Oliwia Krawczyk, Patrycja Marta

"EVALI - nowa jednostka chorobowa związana z elektronicznymi papierosami"

 

Magdalena Szpunar

"Zjawisko luminescencji i jej zastosowanie w naukach medycznych"

 

Klaudia Dynarowicz

"Diagnostyka neurologiczna na podstawie badania płynu mózgowo-rdzeniowego"

 

Karolina Włodyka, Damian Roczkowski, Karolina Jakimiak, Aleksandra Wójcik

"Analiza dawek promieniowania podczas zabiegów rewaskularyzacji tętnic kończyn dolnych techniką angioplastyką balonową"

 

Julia Inglot i Maksymilian Kłosowicz

"Wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy w czasie dojrzewania i w okresie prenatalnym"

 

Jadwiga Inglot, Marta Gardzińska, Karol Bednarz

"ADROPINA - budowa, właściwości i wpływ na organizm człowieka"

 

Sylwia Dyjak, Marzena Szydełko, Małgorzata Kiwała, Sylwia Dębiec

"Reklamy a wybory żywieniowe osób w wieku 18-30 lat"

 

Adrian Truszkiewicz

"Objętość cząstkowa i jej wpływ na określenie czasu T1" 

 

Adrian Truszkiewicz

"Tomografia wieloenergetyczna – rozwiązania konstrukcyjne wiodących firm"