Instytut Nauk Medycznych

Adres: al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów

Telefon: 17 872 11 45, 17 851 68 86

e-mail: inm@ur.edu.pl