Instytut Nauk Medycznych

Adres: ul. Warzywna 1a, 35-310 Rzeszów

Budynek G4, pokój 214, 216

Telefon: 17 872 11 45, 17 851 68 86, 17 851 6891

e-mail: inm@ur.edu.pl

Uprzejmie informujemy iż, Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych nie prowadzi działalności związanej z tokiem studiów kierunków medycznych. We wszelkich sprawach związanych z tokiem studiów należy kontaktować się z Dziekanatem KNM: kierunek lekarski tel. 17 872 1103, 17 872 1175, English Division tel. 17 851 6875, elektroradiologia tel. 17 872 1430, analityka medyczna tel. 17 872 1430, Sekcja Spraw Socjalnych kierunek lekarski tel. 17 872 1137, 17 872 1168