Terminarz zjazdów

 

Terminarz zjazdów
słuchaczy studiów podyplomowych logopedii

w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23

Lp.

data

I rok

II rok

1

08-09.10.2022

X

X

2

22-23.10.2022

X

X

3

05-06.11.2022

X

X

4

19-20.11.2022

X

X

5

03-04.12.2022

X

X

6

10-11.12.2022

X

X

7

14-15.01.2023

X

X

8

28-29.01.2023

X

X

9

11-12.02.2023

X

X

10

18-19.02.2023

X*

X*

* termin rezerwowy     (JPjO 5-6 listopada, 5-6 luty)

 

w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23

Lp.

data

I rok

II rok

1

04-05.03.2023

X

X

2

18-19.03.2023

X

X

3

25-26.03.2023

X

X

4

15-16.04.2023

X

X

5

29-30.04.2023

X

X

6

13-14.05.2023

X

X*

7

20-21.05.2023

X

--

8

03-04.06.2023

X

--

9

17-18.06.2023

X

--

10

01.07.2023

08.07.2023

X*

obrony

*termin rezerwowy   (JPjO 15-16.04, 24-25.06)