Programy studiów dla cyklu od roku 2023/2024

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Filologia rosyjska, studia drugiego stopnia

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Nauczanie języków obcych - język angielski i rosyjski, jednolite studia magisterskie

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Architektura krajobrazu, studia pierwszego stopnia
 2. Architektura krajobrazu, studia drugiego stopnia

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Kulturoznawstwo, studia pierwszego stopnia
 2. Kulturoznawstwo, studia drugiego stopnia

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Mechatronika, studia pierwszego stopnia

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Logistyka w sektorze rolno-spożywczym, studia pierwszego stopnia
 2. Logistyka w sektorze rolno-spożywczym, studia drugiego stopnia

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Informatyka, studia drugiego stopnia

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia

Dotyczy kierunków studiów:

 1. Biologia, studia drugiego stopnia
 2. Kierunek lekarski, jednolite studia magisterskie
 3. Politologia, studia pierwszego stopnia
 4. Politologia, studia drugiego stopnia
 5. Technologia żywności i żywienie człowieka, studia drugiego stopnia
 6. Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia
 7. Turystyka i rekreacja, studia drugiego stopnia
 8. Zdrowie publiczne, studia pierwszego stopnia
 9. Zdrowie publiczne, studia drugiego stopnia

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Biologia, studia pierwszego stopnia

 

Dotyczy kierunków studiów:

 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia
 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia drugiego stopnia
 3. Biotechnologia, studia pierwszego stopnia
 4. Biotechnologia, studia drugiego stopnia
 5. Ekonomia, studia pierwszego stopnia
 6. Filologia germańska, studia drugiego stopnia
 7. Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia
 8. Finanse i rachunkowość, studia drugiego stopnia
 9. Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie
 10. Informatyka, studia pierwszego stopnia
 11. Informatyka i ekonometria, studia pierwszego stopnia
 12. Inżynieria materiałowa, studia pierwszego stopnia
 13. Inżynieria materiałowa, studia drugiego stopnia
 14. Kulturoznawstwo, studia drugiego stopnia
 15. Logistyka w sektorze rolno-spożywczym, studia pierwszego stopnia
 16. Logistyka w sektorze rolno-spożywczym, studia drugiego stopnia
 17. Matematyka, studia pierwszego stopnia
 18. Matematyka, studia drugiego stopnia
 19. Mechatronika, studia pierwszego stopnia
 20. Nauki o rodzinie, studia pierwszego stopnia
 21. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia pierwszego stopnia
 22. Ochrona środowiska, studia pierwszego stopnia
 23. Pedagogika, studia pierwszego stopnia
 24. Pedagogika, studia drugiego stopnia
 25. Prawo, jednolite studia magisterskie
 26. Rolnictwo, studia pierwszego stopnia
 27. Stosunki międzynarodowe, studia pierwszego stopnia
 28. Systemy diagnostyczne w medycynie, studia pierwszego stopnia
 29. Turystyka historyczna i kulturowa, studia pierwszego stopnia
 30. Turystyka historyczna i kulturowa, studia drugiego stopnia

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Psychologia, jednolite studia magisterskie

 

Dotyczy kierunków studiów:

 1. Archeologia, studia pierwszego stopnia
 2. Archeologia, studia drugiego stopnia
 3. Dietetyka, studia drugiego stopnia
 4. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia drugiego stopnia
 5. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia pierwszego stopnia
 6. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia drugiego stopnia
 7. Filologia angielska, studia pierwszego stopnia
 8. Filologia angielska, studia drugiego stopnia
 9. Filologia germańska, studia pierwszego stopnia
 10. Filologia polska, studia pierwszego stopnia
 11. Filologia polska, studia drugiego stopnia
 12. Filologia rosyjska, studia pierwszego stopnia
 13. Filologia rosyjska, studia drugiego stopnia
 14. Fizyka, studia drugiego stopnia, 3 semestralne
 15. Historia, studia pierwszego stopnia
 16. Historia, studia drugiego stopnia
 17. Jazz i muzyka rozrywkowa, studia pierwszego stopnia
 18. Jazz i muzyka rozrywkowa, studia drugiego stopnia
 19. Kulturoznawstwo, studia pierwszego stopnia
 20. Wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia
 21. Wychowanie fizyczne, studia drugiego stopnia

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Dietetyka, studia pierwszego stopnia

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Menedżer rozwoju produktu, studia pierwszego stopnia

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, studia pierwszego stopnia

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Optometria, studia pierwszego stopnia

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Nanotechnologia, studia pierwszego stopnia

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Zarządzanie państwem, studia pierwszego stopnia

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Malarstwo, jednolite studia magisterskie

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Nauczanie języków obcych - język angielski i rosyjski, jednolite studia magisterskie

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Psychologia, jednolite studia magisterskie

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Studia miejskie, studia drugiego stopnia