Rada Naukowa

 

Komitet naukowy serii

prof. dr hab. KAZIMIERZ OŻÓG (UR Rzeszów)

prof. NATALIYA SHUMAROVA (Kijów, Ukraina)

prof. HENRIETTE LANGDON (San Jose, Kalifornia, USA)

dr hab. prof. PAN HALSZKA GÓRNY (PAN Kraków)

dr hab. prof. UR URSZULA KOPEĆ (UR Rzeszów)

dr hab. KATARZYNA WĘSIERSKA (UŚ Katowice)

 

Komitet redakcyjny serii

KATARZYNA BIEŃKOWSKA (APS Warszawa)

IZABELA MARCZYKOWSKA (UR Rzeszów)

MAŁGORZATA ZABORNIAK-SOBCZAK (UR Rzeszów)

AGNIESZKA MYSZKA (UR Rzeszów – red. naczelny)

EWA ORONOWICZ-KIDA (UR Rzeszów)

OLGA PRZYBYLA (UŚ Katowice)

 

Kontakt

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Filologii Polskiej
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
[email protected]