Głos – Język – Komunikacja 5

Głos – Język – Komunikacja 5. W obliczu emocji

 

pod red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzeszów 2018

ss. 192

Recenzował: dr hab. Mirosław Michalik, prof. AP

ISBN: 978-83-7996-582-3

DOI: 10.15584/978-83-7996-582-3

 

Spis treści

Od redakcji

CZĘŚĆ 1
KOMPETENCJE
JĘZYKOWE, KOMUNIKACYJNE I KULTUROWE

Kazimierz Ożóg
Słowa dobre i słowa złe w komunikacji między Tobą a mną

Henriette W. Langdon
Studium przypadku użytkownika języka polskiego jako ojczystego, urodzonego i mieszkającego za granicą

 

 

CZĘŚĆ 2
NIEPŁYNNOŚCI MOWY

Maria Faściszewska
Trudne postawy i emocje towarzyszące jąkaniu – sposoby wspierania jąkającego się dziecka

Łukasz Kowalczyk
Postawy i emocje wobec jąkania – praca z dziećmi oraz rodzicami. Modyfikacja modelu góry lodowej Sheehana

 

CZĘŚĆ
WSPOMAGANIE ROZWOJU

Aleksandra Buchholz, Joanna Ilnicka
Ośrodek wczesnej interwencji jako miejsce wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców

Edyta Tomińska Conte
Opieka logopedyczna jako podstawowe wsparcie dla dzieci z wadą słuchu w Szwajcarii romańskiej

Maria Bystrzanowska
Terapia logopedyczna dziecka z mutyzmem wybiórczym. Opis i analiza przypadku

Monika Budkowska
Muzyka w terapii logopedycznej dzieci

 

CZĘŚĆ
VARIA 

Anna Maria Pękacka
Terapia i diagnostyka afazji Broki przy użyciu modeli przetwarzania języka w badaniach z obszaru niemieckojęzycznej lingwistyki klinicznej – studium przypadku

Katarzyna Ita Bieńkowska
Tradycje współpracy polsko-słowackiej w dziedzinie logopedii – upamiętnienie 100-lecia urodzin docenta Józefa Liszki

Joanna Mikołajczyk
VB-MAPP – właściwa ocena podstawą właściwej terapii

Agnieszka Myszka
Emisja głosu w kształceniu nauczycieli (rozważania na marginesie książki Agnieszki Płusajskiej-Otto)

 

Z cyklu Moje życie z

Witold Tuleja
Moje życie z depresją (Samotny jak liść, zamknięty w sobie, bo życie zostawiło swoje rany…)

 

Noty o autorach