Głos – Język – Komunikacja 4

glos4.jpg [122.99 KB]

 

pod red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska 

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzeszów 2017

ISBN: 978-83-7996-478-9

DOI: 10.15584/978-83-7996-478-9

ss. 202

Recenzowała: dr hab. Marzena Stępień

 

      Czwarty już tom z serii „Głos – Język – Komunikacja”, zatytułowany „Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi”, składa się z artykułów  skupionych wokół dwóch głównych problemów badawczych: społecznych uwarunkowań wspierania rozwoju mowy oraz sposobów uwzględniania tych uwarunkowań w terapii logopedycznej, a także z części zatytułowanej Varia, obejmującej recenzje, sprawozdania i niezwykle interesujący artykuł S. Gałuszki o doświadczeniach osoby żyjącej z chorobą Parkinsona.
      Tom składa się z tekstów bardzo różnorodnych, ale niezwykle interesujących dla potencjalnych czytelników i wartościowych poznawczo. Dlatego z pełnym przekonaniem rekomenduję go czytelnikom, którzy wiele na jego lekturze skorzystają.

z recenzji dr hab. Marzeny Stępień (UW)

 

Spis treści

Od redakcji

CZĘŚĆ I
SPOŁECZNE ASPEKTY WSPIERANIA ROZWOJU MOWY

Katarzyna Węsierska, Aleksandra Krawczyk, Wsparcie dziecka jąkającego się w środowisku edukacyjnym 
Streszczenie

Tomasz Gosztyła, Ojcowie dzieci z autyzmem w relacjach rodzinnych i terapeutycznych
Streszczenie

Agata Mężyk, Dorota Lipiec, Strategie i zasady wychowania dwujęzycznego w świadomości rodziców
Streszczenie

Katarzyna Ita Bieńkowska, Program rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu ,,Dźwięki Marzeń” w województwie podkarpackim
Streszczenie

Małgorzata Półtorak, Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci z dysleksją rozwojową – wybrane aspekty
Streszczenie

Izabela Więcek-Poborczyk, Dorota Lipiec, Patofonetyka w praktyce logopedycznej
Streszczenie


CZĘŚĆ II
KONTEKSTY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Anna Maria Pękacka, Modele przetwarzania języka w przypadku afazji Broki w badaniach z obszaru niemieckojęzycznej lingwistyki klinicznej
Streszczenie

Gabriela Lorens, Aleksandra Karwowska, Fenomen dotyku we wczesnej interwencji logopedycznej
Streszczenie

Ewa Wasińska-Zdżalik, Wspomaganie rozwoju mowy małych dzieci z wadą słuchu – zajęcia logorytmiczne
Streszczenie

Aneta Lew-Koralewicz, Trening komunikacji funkcjonalnej (FCT) jako metoda terapii zachowań trudnych dzieci o zaburzonej komunikacji językowej
Streszczenie

Wanda Kostecka, Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z wczesną niepłynnością mowy –studium przypadku
Streszczenie

Izabela Marczykowska, Wioletta Koczaja-Styka, Opóźniony rozwój mowy na tle skrajnego wcześniactwa – studium przypadku
Streszczenie


CZĘŚĆ III
VARIA

Katarzyna Ita Bieńkowska, Agnieszka Woźniak, Sprawozdanie z I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ,,Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym”

Agnieszka Myszka, Dzieci ze „świata ciszy” w społeczeństwie – recenzja książki Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu na przykładzie pięciu krajów europejskich

Sebastian Jan Gałuszka, Moje życie z Parkinsonem
Cały artykuł


Noty o autorach