Głos – Język – Komunikacja 2

glos2.jpg [156.97 KB]

 

pod red. Agnieszki Myszki i Ewy Oronowicz-Kidy

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzeszów 2015

ISBN: 978-83-7996-213-6

ss. 213

Recenzowała: prof. dr hab. Danuta Ostaszewska

 

      Tom przedstawia problematykę języka i komunikacji, a ponieważ przeznaczony został w szczególności dla badaczy i studentów logopedii, stąd większość zgromadzonych w nim  publikacji podnosi, zgodnie z tym adresem, zagadnienia ograniczeń komplikujących proces komunikowania się. Artykuły prezentują zagadnienia różne: od teoretycznych rozważań (część I: Rozprawy), poprzez wspieranie teorii doświadczeniami empirycznymi – badania obejmujące studia przypadków (część II: Studia przypadków), po propozycje dydaktycznych rozwiązań – ważnych dla językowego kształcenia cudzoziemców; cel: to doskonalenie znajomości języka polskiego i umiejętności komunikowania się z jego udziałem (część III: Glottodydaktyka - scenariusze zajęć).
      Jestto interesująca monografia, ważna zarówno ze względów naukowych, jak też dla procesu dydaktycznego. Autorzy, podejmując różne problemy językowe i komunikacyjne, oparte w większości na własnych (autorskich) obserwacjach i doświadczeniach badawczych, wnoszą  nowe treści do teorii logopedii i nauk z nią spokrewnionych, poszerzają  obszar wiedzy na tematy logopedyczne. Prace z zakresu studiów przypadku nie tylko rozwiązują konkretne problemy komunikacyjne – ich autorzy, z jednej strony stawiają diagnozy (często mało zbadanych zaburzeń) i proponują terapię, z drugiej natomiast przywołują istniejące propozycje naukowe, które w wielu przypadkach są  uzupełniane bądź korygowane.

(z recenzji prof. dr hab. Danuty Ostaszewskiej)

 

SPIS TREŚCI

Od redakcji


CZĘŚĆ I
ROZPRAWY

Kazimierz Ożóg: Język jako wartość
Streszczenie

Grażyna Gunia: Terapia logopedyczna osób niesłyszących – aktualne zadania i aplikacje na przyszłość
Streszczenie

Magdalena Łuniewska, Joanna Kołak, Agnieszka Kacprzak, Marta Białecka-Pikul, Ewa Haman, Zofia Wodniecka: Wyzwania w diagnozie rozwoju językowego dzieci dwu- i wielojęzycznych
Cały artykuł

Wanda Kostecka: Diagnoza i terapia dysfagii w przypadku dzieci
Streszczenie

Izabela Marczykowska, Joanna Marnik: Przegląd rozwiązań umożliwiających komunikowanie się niemówiących dzieci ze znaczną niepełnosprawnością ruchową
Streszczenie

Kinga Szymona: Jak pracować z dzieckiem z ADHD?
Streszczenie

Natalia Kajka: Trening sukcesu w pracy z dzieckiem z ADHD
Streszczenie

Grażyna Cieślik: Rola diety w profilaktyce narządu głosu
Streszczenie

CZĘŚĆ II
STUDIA PRZYPADKÓW

Aneta Lew-Koralewicz: Rola  diagnozy  funkcjonalnej w  planowaniu  terapii logopedycznej dzieci z autyzmem
Streszczenie

Anna Kostecka: Psychospołecznie  funkcjonowanie  dziecka z systemem implantu ślimakowego
Streszczenie

Barbara Skarbek-Kostka, Katarzyna Bieńkowska: Zaburzenia mowy i komunikacji pozawerbalnej u dzieckaz całościowymi zaburzeniami rozwoju o podłożu genetycznym – zespół Retta
Streszczenie

Joanna Paluch Bożek, Katarzyna Bieńkowska: Zaburzenia ogólnorozwojowe związane z zespołem Edwardsa.
Streszczenie

CZĘŚĆ III
GLOTTODYDAKTYKA (SCENARIUSZE ZAJĘĆ)

Agnieszka Myszka, Anna Jamrozek-Sowa, Małgorzata Kułakowska: Pory roku

Małgorzata Kułakowska, Agnieszka Myszka, Anna Jamrozek-Sowa: Polska grzeczność językowa

Anna Jamrozek-Sowa, Małgorzata Kułakowska, Agnieszka Myszka: Czy opakowanie czyni przedmiot