Głos – Język – Komunikacja 1

glos-jezyk-komunikacja.jpg [18.95 KB]

 

pod red. Agnieszki Myszki 

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzeszów 2014

ISBN: 978-83-7996-037-8

ss. 161

Recenzowała: dr hab. Helena Synowiec prof. nadzw. UŚ

 

      Głównym tematem monografii jest GŁOS, zarówno w wąskim rozumieniu, jako dźwięk artykułowany, wydawany przez istoty żyjące jak i w szerszym - jako synonim mowy: zdolność mówienia, zdanie, sąd, opinia, przemówienie, wypowiedzi. Autorzy poszczególnych artykułów omawiają go w aspekcie fizjologii, higieny, psychologii, ale też funkcji społecznych i kulturowych oraz w aspekcie normatywnym. A ponieważ głos to tylko jedno z narzędzi językowego porozumiewania się, część artykułów poświęcona jest także innym sposobom komunikowania. Autorzy zwrócili uwagę przede wszystkim na zmiany w języku młodego pokolenia. Ważne miejsce zajmują ponadto sposoby terapii zaburzeń głosu i szerzej: zaburzeń komunikacji językowej.

       Książka jest kierowana przede wszystkim do studentów logopedii, a także do już pracujących logopedów, nauczycieli, kandydatów na nauczycieli, dziennikarzy i wszystkich innych osób czynnie pracujących głosem i nad głosem.

Ze Wstępu


Do pobrania pliki ze streszczeniami artykułów

SPIS TREŚCI

Od redakcji

 
CZĘŚĆ
I
GŁOS JAKO NARZĘDZIE PRACY

Wanda Kostecka
Logopedyczne podstawy prawidłowego mówienia dla nauczycieli

Krzysztof Sobiech
Rola witamin, minerałów i składników pokarmowych w diecie osób pracujących głosem

Barbara Misztal
Gimnastyka języka, czyli rola łamańców językowych oraz innych ćwiczeń artykulacyjnych na zajęciach teatralnych

 
CZĘŚĆ
II
ZABURZENIA KOMUNIKACJI

Aneta Kotowicz
Podstawy rozwijania mowy dzieci z autyzmem według modelu wczesnej intensywnej interwencji behawioralnej

Paulina Orłowska, Wanda Kostecka
Diagnoza i terapia logopedyczna osób pracujących głosem – na przykładzie dwójki teleankieterów

Agnieszka Wasąg, Wanda Kostecka
Diagnoza i terapia logopedyczna trzynastoletniej dziewczynki z zaburzeniami głosu

Agnieszka Rydz, Wanda Kostecka
Diagnoza i terapia logopedyczna w przypadku młodzieżowej grupy teatralnej

 
CZĘŚĆ
III
WSPÓŁCZESNY JĘZYK POLSKI

Agnieszka Myszka
Wymowa grup spółgłoskowych – znajomość normy a realizacja (badania sondażowe)

Magdalena Wasylewicz, Monika Zielińska
Język środowiskowy współczesnych nastolatków w kontekście języka nowych mediów

Sylwia Popis
Kultura języka użytkowników portali społecznościowych

 
CZĘŚĆ
IV
TECHNIKI USPRAWNIAJĄCE EMISJĘ GŁOSU

Magdalena Kędzior
„Technika Alexandra” – coś więcej niż kolejna metoda radzenia sobie z problemami z głosem

Marzena Motyl-Kozłowska
Gimnastyka oddechowa według metody A. Strielnikowej w pracy nad emisją głosu

Marzena Motyl-Kozłowska
Naturalna emisja głosu. Techniki i metody pracy na bazie warsztatów głosowych Fundacji OVO dla Kultury i Edukacji